Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П32Підпалий, В. О. Сковородинські думи : Поезії / Упорядкув. Н.Підпалої ; Післямова Я.Розумного. — Київ : Веселка, 2002. — 45, [2] c. : портр.1Художня література  У корзину
2П32Пинтосевич, Ицхак. Богатей! Путь мастера / Ицхак Пинтосевич. — Киев : IPIO, 2014. — 247 с. : ил.1Економіка  У корзину
3П32Пінчук, Ю. А. Микола Іванович Костомаров, 1817-1885 / Пінчук Юрій Анатолійович. — Київ : Наук. думка, 1992. — 231, [2] с.1Історія  У корзину
4П32Пилипенко, Т. С. Дружба или любовь? : стихотворения и поэми / Тамара Пилипенко. — Киев : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. — 405, [1] с. : портр.1Художня література  У корзину
5П33Пірен, М. І. Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. — 359 с.1Філологічні науки  У корзину
6П33Пиріг, Р. Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак ; [голов. ред. А. С. Мнишенко]. — Київ : Либідь, 2016. — 574, [1] с. : іл., портр. ᵖᵠ¹3Історія  У корзину
7П33Пірен, М. І. Територіальна громада – першооснова демократичних змін і соціального забезпечення : навч.-практ. посіб. [для держ. службовців, соц. працівників, майбут. фахівців соц. служб і журналістів] / Марія Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. — 303 с. : табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
8П33Піров, І. В. Пам’ять і відродження [Ноти] : пісен. фольклор німців Закарпаття. — Ужгород : Карпати, 2006. — 167 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
9П33Пірен, М. І. Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель) / Пірен М. І. ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 135 с. : табл. ***1Психологія  У корзину
10П33Пірко, В. О. Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. : (Іст.-екон. нарис за матеріалами Перемишл. землі) / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк, 2006. — 164, [27] с. : к., табл.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142