Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П27Переломова, О. С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект / О.С.Переломова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми : Вид-воСумДУ, 2008. — 207 с.1Філологічні науки  У корзину
2П27Передчуття : Із світ. поезії другої половини XIX – початку XX ст. : Зб. для серед. та старш. шк. віку / [Упорядкув. і передм. К.О.Шахової]. — Київ : Веселка, 1979. — 253, [1] с. : портр., [XIV] арк. іл.1Художня література  У корзину
3П27Переяслав у художній літературі : хрестоматія / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Каф. л-ри та методики навчання, Благод. фонд соц. розв. Переяслав-Хмельниц. р-ну «Берегиня» ; [упоряд. В. Подрига ; редкол.: Корпанюк М. П. (голова) та ін.]. — Переяслав-Хмельницький : Карпук С. В., 2008. — 174 с. * *1Філологічні науки  У корзину
4П27Перша Всеукраїнська трієнале "НЮ-ART" 2018, 21.11.2018 - 15.01.2019 рр. : в рамках Всеукраїнського творчого проекту-конкурсу "ART-NOVA" : [каталог] / упоряд Гриценко О.М. ; дизайнер Найфонова А.О.]. — [Кременчук], 2019. — 64 с. : репрод.2Мистецтво  У корзину
5П27Перестюк, М. О. Теорія рівнянь математичної фізики : підручник : [для студентів фіз.-мат. та інж. спец. ун-тів] / М. О. Пересток, В. В. Маринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2017. — 519 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
6П27Переяславська рада 1654 року: історичне значення та політичні наслідки : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України та ін. - Переяслав-Хмельницький, 2004. - 350 с.2Історія  У корзину
7П27Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / [Власенко H.С., Курило І.О., Лібанова E.М. та ін. ; Наук. ред. І.Ф.Курас, С.І.Пирожков] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Держ. ком. статистики України. — Київ, 2004. — 557 с. : іл., табл. 1Суспільні науки в цілому  У корзину
8П27Перцева, М. Музыка души : эссе / Мария Перцева. — Киев : АДЕФ-Украина, 2016. — 117, [7] с. : кольор. іл.5Художня література  У корзину
9П29Петлюра, С. П. Статті / Симон Петлюра. - Київ : Дніпро, 1993. - 341 с.2Історія  У корзину
10П29Симон Петлюра та українська національна революція : Зб. пр. другого конкурсу петлюрознавців України / Упоряд. та передм. В. Михальчука. — Київ : Рада, 1995. — 355, [2] с. : портр.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142