Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - Київ : КВІЦ, 2003. - 431 с.1Природничі науки  У корзину
2О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 1. - Киев : Олимп. лит., 1998. - 434 с. : ил.1Медицина  У корзину
3О75Основи теорії кіл : підручник. Ч. 1 / Ю. О. Коваль та ін. ; за ред. В. М. Шокала та В. І. Правди. - Харків : Компанія СМІТ, 2008. - 432 с.1Техніка  У корзину
4О75Основи ґендерно-чутливого публічного управління : метод. рек. : навч. модуль / UNFPA, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М. М. Білинська, В. А. Малюська ; за заг. ред. М. М. Білинської]. — Київ : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2016. — 119 с. : табл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
5О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 3. - Киев : Олимп. лит., 1999. - 447 с. : ил.1Медицина  У корзину
6О76Остін, Джейн. Гордість і упередження і зомбі : Класичний британський роман - тепер зі сценами кривавих зомбівських безчинств / Джейн Остін, Сет Грем-Сміт. - Київ : Основи, 2016. - 296 с. ^18Художня література  У корзину
7О76Остапченко, Л. І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації : теорет. аспекти : навч. посіб. [для студентів-біологів ВНЗ, магістрів і аспірантів мед.-біол. спец., науковців] / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, І. В. Компанець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2016. — 639 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
8О77Островський, Олелько. Руйнування Батурина (1708 р.) : Іст. оповідання / О. Островський. — Репринт. відтворення вид. 1918 р. — Київ : Фірма «Кий», 1995. — 29, [1] с. — (Історичні оповідання). ^(ᴹᴷᴼ БС8)1Історія  У корзину
9О77Острик, В. І. Контактна механіка : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. - 560 с.1Природничі науки  У корзину
10О77Островер, Л. И. Тадеуш Костюшко. - Москва : Мол. гвардия, 1961. - 272 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 3 (317)).1Історія  У корзину
12345678910