Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О58Онищенко, Г. В. Банківські гарантії / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. — Київ : Правова єдність, 2014. — 286 с. : іл. ***1Економіка  У корзину
2О58Онищенко, Є. І. Воскресіння академії : Спогади про відродження Києво-Могил. акад. та його учасників. — Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2004. — 93, [1] с. : іл., табл. — (Віхи історії відродження Києво-Могилянської академії).39Культура. Наука. Освіта  У корзину
3О59Онушко-Тиховська, Лєна. Мережі IV / Лєна Онушко-Тиховська. — Київ : КМА, 2012. — 263 с. : іл.2Художня література  У корзину
4О59Основи міжнародних фінансів : [підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Рогач та ін. ; за ред. О. І. Рогача] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., допов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 447 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
5О59Онуфрієнко, В. Земля незабутня : Поезії. — Сідней ; Мельбурн : Укр. вид-во «Просвіта», 1976. — 95 с. : портр. * *1Художня література  У корзину
6О59Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. С. Онуфрієнко ; М-во освіти і науки України. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 310 с. : табл.1Філологічні науки  У корзину
7О60Оперативна урологія : [Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів] / Свистонюк І.У., Томусяк Т.Л., Ахтемійчук Ю.Т., Федорук О.С. ; За ред. І.У.Свистонюка. — Київ : Здоров’я, 2002. — 222, [1] c.1Медицина  У корзину
8О61Опільський, Ю. Сумерк : [іст. повість] / Ю. Опільський ; [упоряд. та передм. Н. Янкової]. — Київ : Персонал, 2009. — 416 с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 7). ᵖᵠ84Художня література  У корзину
9О61Опільський, Юліян. Твори : В 4 т. — Львів : Каменяр,.-. Т. 4 Оповідання, повісті / [Упорядкув. М.М.Ільницького], 2005. — 581, [2] с.1Художня література  У корзину
10О61Опільський, Юліан. Іду на Вас : іст. оповідання з часів князя Святослава (960 – 972 рр.) / Юліян Опільський. — [Б. м.] : Лоґос, [19--]. — 143, [1] с. * *1Художня література  У корзину
123456789101112131415