Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О57Омельченко, І. В. Жива мішень : оповідання. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2021. - 308 с. *20Художня література  У корзину
2О57Омельчук, С. А. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу. Теорія і практика : монографія. - Київ : Генеза, 2014. - 368 с. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3О58Онеггер, А. Симфонія № 5 [Ноти]. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1987. - 127 с. - (Симфонічна музика ХХ сторіччя).1Мистецтво  У корзину
4О58Онищук, М. І. Основи військового перекладу. Польська мова : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 351 с.1Філологічні науки  У корзину
5О58Оніщенко, О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики. — Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. — 229 с.5Філософські науки  У корзину
6О58Онищенко, Є. І. Воскресіння академії : Спогади про відродження Києво-Могил. акад. та його учасників. — Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2004. — 93, [1] с. : іл., табл. — (Віхи історії відродження Києво-Могилянської академії). (ᴹᴷᴼ БС8)39Культура. Наука. Освіта  У корзину
7О61Опільський, Ю. Сумерк : [іст. повість] / Ю. Опільський ; [упоряд. та передм. Н. Янкової]. — Київ : Персонал, 2009. — 416 с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 7). ᵖᵠ908Художня література  У корзину
8О61Опір матеріалів : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Шайко-Шайковський О. Г., Антіпова І. А., Крамар В. М., Богорош О. Т. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. — 239 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
9О61Опільський, Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть : [іст. повісті] / Юліан Опільський ; [упорядкув. та передм. Н. Янкової]. — Київ : Персонал, 2009. — 454 с. : іл. — (Бібліотека української героїки ; вип. 8). ᵖᵠ10Художня література  У корзину
10О63Орач, Є. М. Основи римського приватного права : Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик ; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 269 с.1Держава і право  У корзину
12345678910