Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О31Овечко, В. С. Атомна фізика : Фізичний практикум : навч. посіб. / В. С. Овечко, Н. П. Харченко. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 183 с.1Природничі науки  У корзину
2О34Овсійчук, В. А. Українське мистецтво ХІV - першої половини ХVІІ століття. - Київ : Мистецтво, 1985. - 168 с. : іл. - (Нариси з історії українського мистецтва).1Мистецтво  У корзину
3О35Овчаренко, Л. Гончарство Макарового Яру : (друга половина XIX – перша половина XX століття) / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології, Від-ня Ін-ту народознавства М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. — Полтава : АСМІ, 2011. — 251 с. : іл., табл. — (Науковий проект ”Гончарний здвиг Донбасу” - Академічна серія ”Українські керамологічні студії”; кн. 4 ; вип. 3). ^0Історія  У корзину
4О35Овчаренко, Н. Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі / Н.Ф. Овчаренко. — Київ, 1996. — 198 с.0Філологічні науки  У корзину
5О36Огієнко, І. І. Історія українського друкарства. - Київ : Либідь, 1994. - 448 с. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6О36Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 436 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
7О37Овсюк, О. М. Межи людей : повість, оповідання, нариси, есеї, спогади. - Київ : Задруга, 2018. - 326 с. ^0Художня література  У корзину
8О37Овсюк, О. М. Поле битви - мова. - Київ : Задруга, 2017. - 32 с. ^36Художня література  У корзину
9О37Овсюк, О. М. Зустрічі з незвіданим і прекрасним : нариси, есеї. – Київ : Задруга, 2017. – 435 с. ^97Художня література  У корзину
10О38Островская, О. М. Банковское дело : толковый словарь. - 2-е изд. - Москва : Гелиос АРВ, 2001. - 400 с.1Економіка  У корзину
12345678910