Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 145 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О86Отрощенко, І. В. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905-1911) / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — Київ, 2005. — 292 с. : іл.1Історія  У корзину
2О92Охорона пам’яток історії культури в Україні (1917-1919 рр.) : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України ; [авт.-упоряд.: О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Г. Я. Рудий ; редкол.: В. О. Горбик (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. — 319 с.1Історія  У корзину
3О92Охріменко, О. Г. Фундаментальні філософські проблеми : Конспект. виклад курсу лекцій для студ. негуманіт. фак. : Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : ПАРАПАН, 2002. — 112 с.1Філософські науки  У корзину
4О92Охорона праці : навч. посіб. / за ред. В. Кучерявого. - Львів : Оріяна-Нова, 2007. - 368 с.1Економіка  У корзину
5О93Оценка функции легких при заболеваниях дыхательной системы : пер. с пол. / под ред. Я. Ковальского, А. Козеровского, Л. Радвана. - Варшава : Ин-т туберкулеза и болезней легких в Варшаве, 2008. - 428 с.75Медицина  У корзину
123456789101112131415