Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 3. - Киев : Олимп. лит., 1999. - 447 с. : ил.1Медицина  У корзину
2О76Остапченко, Л. І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації : теорет. аспекти : навч. посіб. [для студентів-біологів ВНЗ, магістрів і аспірантів мед.-біол. спец., науковців] / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, І. В. Компанець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2016. — 639 с. : іл., табл.3Природничі науки  У корзину
3О76Остафійчук, В. Ф. Історія України : Сучас. бачення : Навч. посіб. — Київ : Знання-Прес, 2002. — 348 с.1Історія  У корзину
4О76Останній Гетьман : Ювіл. зб. пам’яті Павла Скоропадського. 1873-1945 / Центр сусп. досліджень ім. В. Липинського. Ін-т укр. археографії АН України ; [Редкол.: Лупанов О. (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Академпрес, 1993. — 398, [1] с. : портр., [4] арк. фот. + [2] арк. табл. * *1Історія  У корзину
5О76Остапов, Алексій (протоієрей). Естетика пресвітера / протоієрей Алексій Остапов. — [Б. м. : б. в., 2021?]. — 36 с.1Релігія  У корзину
6О77Островський, А. Л. Методи врахування атмосферних впливів на астрономо-геодезичні виміри / А. Л. Островський, С. А. Клим, О. А. Островська. — Львів : Євросвіт, 2010. — 223 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
7О77Острик, В. І. Метод факторизації та його узагальнення у змішаних задачах теорії пружності / В. І. Острик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2018. — 479 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
8О77Острик, В. І. Контактна механіка : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. - 560 с.1Природничі науки  У корзину
9О82Отенко, І. П. Стратегічні пріоритети підприємства / Отенко І. В. — Харків : ХНЕУ, 2008. — 179 с. : іл., табл. — (Наукове видання).1Економіка  У корзину
10О83Отказобезопасные информационно-управляющие системы на программируемой логике / Е. С. Бахмач [и др.] ; под ред. В. С. Харченко, В. В. Скляра ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. H. Е. Жуковского «ХАИ», Науч.-производств. предприятие «Радий». — Харьков ; Кировоград : Нац. аэрокосмич. ун-т им. H. Е. Жуковского «ХАИ» : Титул, 2008. — 379 с. : ил., табл.1Техніка  У корзину
123456789101112131415