Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 145 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О73Осенние мотивы : лит. альм. — Хмельницкий : Стасюк Л. С., 2021. Ч. 4 : 2021. — 191 с. : іл.2Художня література  У корзину
2О73Осенние мотивы : лит. альм. — Хмельницкий : Стасюк Л. С., 2021. Ч. 3 : 2021. — 199 с. : іл.2Художня література  У корзину
3О73Осінній вернісаж. 10-й Осінній вернісаж : [каталог виставки] / Ор-Галерея ; [вступ. слово О. Биструшкін та ін. ; упоряд.: М. Волга, В. Солодов]. — Київ : [б. в.], 2004 ( : Друк ”Людопринт Україна”). — 80 с. : кольор. іл., портр. (vf)1Мистецтво  У корзину
4О75Основи економічної теорії : Підручник / [О.О.Мамалуй, О.А.Гриценко, Л.В.Гриценко та ін.] ; За заг. ред. О.О.Мамалуя. — Київ : Юрінком Інтер, 2006. — 478 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
5О75Основи адміністративного судочинства в Україні : [Навч. посіб. для юрид. ф-тів та юрид. клінік] / Центр політико-прав. реформ ; [За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.]. — Київ : Конус-Ю, 2006. — 254, [1] с. : іл., табл.1Держава і право  У корзину
6О75Основи пам’яткознавства / [Гаврилюк О. Н. та ін.] ; під заг. ред. Гріффена Л. О., Титової О. М. ; Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 379 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7О75Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : Зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», Нац. парлам. б-ка України ; [Уклад. Н.Казакова, О.Мастіпан ; Наук. ред. Т.Ярошенко]. — Київ, 2004. — 110 с. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8О75Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті : навч.-метод. посіб. / [Авєріна О. І. та ін. ; за заг. ред. Євтуха В. Б. та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 205, [1] с. : табл.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9О75Осока, С. Небесна падалиця : поезія. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 141 с.1Художня література  У корзину
10О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с.109Психологія  У корзину
123456789101112131415