Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О66Орлов, О. О. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах Українського Полісся / О. О. Орлов, В. В. Долін ; за ред. Е. В. Соботовича ; НАН України, М-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навколиш. середовища. — Київ : Наук. думка, 2010. — 197, [1] с. : іл., табл. — (Проект ”Наукова книга”). 1Природничі науки  У корзину
2О70Орфоепічний словник української мови : Близько 140000 сл. / НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — Київ : Довіра, 2001-. Т. 2 ; За ред. М.М.Пещак, В.М.Русанівського]. — Словники України О – Я, 2003. — 918 с.39Філологічні науки  У корзину
3О70Орфоепічний словник української мови : Близько 140 000 сл. / НАН України. Ін-т укр. мови. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Довіра, 2001. Т. 1 ; За ред. М.М.Пещак, В.М.Русанівського]. — Словники України [А-Н], 2001. — 955 с.39Філологічні науки  У корзину
4О70Орфографічний словник української мови : близько 120000 слів. - Київ : Довіра, 1994. - 864 с.319Філологічні науки  У корзину
5О72Осейко, М. І. Технологія рослинних олій : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямком «Харч. технологія та інженерія» зі спец. 7.091705] / Нац. ун-т харч. технологій. — Київ : Варта, 2006. — 279 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
6О72Осадча, Ю. В. Японська его-проза Ватакуші-Шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст. — Київ : Наук. думка, 2013. — 302 с. : іл. — (Проект ”Наукова книга” (молоді вчені)).2Філологічні науки  У корзину
7О72Осадчий, М. Більмо : Автобіогр. нарис. — Париж ; Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1971. — 204, [3] с. — (Бібліотека «Смолоскипа»; Ч.13).1Художня література  У корзину
8О72Осадчук, Б. Україна, Польща, світ : вибр. репортажі та ст. - Київ : Смолоскип, 2001. - 356 с.2Історія  У корзину
9О72Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. Вип. 3. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації», м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. – Київ : Персонал, 2012. – 246 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10О73Осенние мотивы : лит. альм. — Хмельницкий : Стасюк Л. С., 2021. Ч. 1 : 2021. — 191 с. : іл.2Художня література  У корзину
123456789101112131415