Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О62Опря, А. В. Православне духовенство в реформаційному та національно-визвольному русі України (1900-лютий 1917 р.) / А. В. Опря ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Оіюм, 2008. — 191 с. * *1Історія  У корзину
2О64Організаційна поведінка : [підручник] / Дон Гелрігел, Джон В.Слокум (мол.), Ричард В.Вудмен, H.Сью Бренінг ; Пер. з англ.: І.Тарасюк та ін. — Київ : Вид-во С.Павличко «Основи», 2001. — 726 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
3О64Організація виробництва : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 207 с.1Економіка  У корзину
4О64Організація діловодства та навчальна практика : навч. посіб. / за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. - Київ : Алерта, 2006. - 600 с.1Економіка  У корзину
5О64Островерхова, Н. М. Методологія аналізу якості уроку як педагогічної системи / Н. М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Харків : ТИТУЛ, 2008. — 400 с. : табл. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6О64Організація інформаційного забезпечення інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва / А. В. Балян, В. А. Вергунов, І. О. Аннєнков, І. М. Криворучко ; НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ : Аграрна наука, 2022. — 70 с. : іл., табл.3Сільське та лісове господарство   У корзину
7О65Орест, М. Держава слова : Вірші та пер. / М. Орест ; [Упоряд. і авт. передм. С. Павличко ; Ред. М.Н.Москаленко]. — Київ : Основи, 1995. — 543, [1] с.1Художня література  У корзину
8О65Оріховський, С. Твори / пер. з латин. та старопол. мов В. Литвинова. – Київ : Дніпро, 2004. – 670 с.2Філософські науки  У корзину
9О66Орлик, П. І. Іду до вас : спогади, спостереження, поезії, проза / Петро Орлик ; [уклад. С. П. Орлик]. — Київ : Просвіта, 2014. — 397, [2] с. : іл.4Художня література  У корзину
10О66Орлова, Т. В. Всесвітня історія : історія цивілізацій : навч. посіб. / Т. В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2012. — 446 с. — (Серія ”Вища освіта XXI століття”).1Історія  У корзину
123456789101112131415