Знайти документ

Кількість назв:5794

 
Знайдено 119 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О11О Викторе Некрасове : (человек, воин, писатель) / [сост. М. Н. Пархомов]. — Киев : Укр. письменник, 1992. — 335 с., [1] л. портр. — В кн. также: Маленькие портреты / В. Некрасов. ^2Філологічні науки  У корзину
2О13Об’єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник / НДІ пам’яткоохоронних досліджень [та ін. ; упоряд., фото: Дровосєкова О. В., Калмукіді Л. Ю., Савостіна Л. Є.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 477 с. : іл., табл., [8] арк. іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3О15Обідний, М. Ю. Твори : у 2 т. / Михайло Обідний ; [редкол.: Губерський Л. В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — (Літературні палімпсести - Друкується вперше). Т. 1 : Поезія. Переклади. Публіцистика / [упоряд.: Р. Радишевський, С. Кагамлик], 2013. — 527 с.3Художня література  У корзину
4О19Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році : бібліогр. покажч. - Київ, 2022. - 185 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5О22Оборонна політика України на початку XXI століття / [Горбулін В. П. та ін.] ; Ін-т пробл. нац. безпеки, Рада нац. безпеки і оборони України. — Київ : Інтертехнологія, 2009. — 102 с. : табл. *0Військова наука  У корзину
6О23Образование и педагогическая мысль Крыма (XX – начало XXI столетия) / [А. В. Глузман, Л. И. Редькина, С. А. Вишневский, А. С. Аблятипов]. — Киев : Знания Украины, 2007-. Т. 2 ; М-во образования и науки Украины [и др.] 2008. — 359 с. : ил., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7О23Образцова, Е. М. Линейная организация высказывания как межъязыковая универсалия (на материале английского, русского и украинского языков) / Е. М. Образцова. — Одесса : Фенікс, 2010. — 392, [5] с. *1Філологічні науки  У корзину
8О23Образ Христа в українській культурі : [Зб. наук. пр.] / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 198, [1] с. : іл.4Релігія  У корзину
9О23Образотворче мистецтво : журн. з питань теорії і практики укр. образотв. мистецтва / засн.: Нац. спілка художників України. — Київ : Нац. спілка художників України, 1970-. — Виходить з 1934 р.; як видання НСХУ – з 1991. 2018: № 2 (103) (vf)0Мистецтво  У корзину
10О23Образотворче мистецтво : журн. з питань теорії і практики укр. образотв. мистецтва / засн.: Нац. спілка художників України. — Київ : Нац. спілка художників України, 1970-. — Виходить з 1934 р.; як видання НСХУ – з 1991. 2018: № 3 (104) (vf)1Мистецтво  У корзину
123456789101112