Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н34Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 53. Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. - Київ, 2019. - 288 с.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Н35Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / [авт.-упоряд.: В. Рожок ; редкол.: В. Рожок (голова) та ін.]. — Київ : Муз. Україна, 2013. — 539, [2] с. : іл., табл.1Мистецтво  У корзину
3Н35Національна парламентська бібліотека України (1866–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. / Нац. парламент. б-ка України ; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. — Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2006. Ч. 2 : (1996–2005) / [уклад. С. С. Савченко ; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна], 2006. — 110 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Н35Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу : [довідник : 100 років НАН України / Б. А. Маліцький та ін. ; голов. ред. В. Л. Богданов] ; НАН України, Держ. установа ”Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва”. — Київ : Фенікс, 2018. — 343 с. : іл., табл., діаграми.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н35Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Одес. обл. : [у 2 ч. / Фідірко Т. Г. та ін. ; упоряд.: Алєксєєва В. Ю. та ін. ; редкол.: М. Д. Сердюк (співголова) та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2008. — 1007 с. : іл., табл.5Історія  У корзину
6Н35Національна парламентська бібліотека України (1866–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: К. Науменко, Г. Волянська, О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко]. — Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2016. — 495 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н35Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні : Київ. обл. / [упоряд. Гай А. І. ; редкол.: Ульянченко В. І. (голова) та ін.]. — Біла Церква : Буква, 2008. — 1374, [1] с. : іл., табл.2Історія  У корзину
8Н35Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні : Черкас. обл. — Черкаси : Чабаненко Ю., 2008-. Ч. 2 [редкол.: Гаман П. І. (голова) та ін. ; упоряд.: Левицька Е. А. та ін.], 2008. — 1199 с. : іл., табл.1Історія  У корзину
9Н35Національний заповідник «Софія Київська» : [кн.-альбом] / [авт.-упоряд.: Арустам’ян Ж.Г. та ін. ; наук. ред. Н.Нікітенко]. — Київ : Мистецтво, 2004. — 431 с. : кольор. фотоіл.1Мистецтво  У корзину
10Н35Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні : Дніпропетр. обл. / [Є. І. Бородін та ін. ; редкол.: Є. І. (голова) та ін.]. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. — 1244, [3] с. : іл., табл.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021