Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н30Народна вокальна творчість Львівщини. У 2 т. Т. 2. Тексти / збір і транскрибування М. Мишанича. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. - 424 с. ᵖᵠ¹50Мистецтво  У корзину
2Н30Народ скаже – як зав’яже : Українські нар. прислів’я, приказки, скоромовки для серед. шк. віку / Упоряд. та передм. Н. Шумади ; Іл. Ю. Криги. — Київ : Веселка, 1985. — 173 с., іл. * *2Художня література  У корзину
3Н30Народна культура українців: життєвий цикл людини : іст.-етнол. досдідж. : у 5 т. / Ун-т Альберти (Канада), Арх. укр. фольклору Б. Медвідського ; за наук. ред. Марини Гримич. — Київ : Дуліби, 2008-. Т. 3 : Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура : [зб. наук. пр.], 2012. — 479 с. : табл.1Історія  У корзину
4Н30Народні оповідання. — Київ : Наук. думка, 1983. — 503 с.1Художня література  У корзину
5Н30”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського”, Всеукраїнська наук.-практ. конф. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського” з проведенням круглого столу : [Київ], 23–24 жовт. 2012 р. / [редкол.: С. М. Садовенко (голова) та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2012. — 311 с. : іл., ноти.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н30Народна творчість та етнографія : журнал / засн.: АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії. — Київ : Наук. думка, 1957-. 2010: № 1, № 3, № 4, № 6.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н30Народна творчість та етнологія : журнал / засн.: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів. — Київ, 2011-. 2011: № 1, №4, № 6.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н30Народна творчість та етнологія : журнал / засн.: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Міжнар. асоц. укр. етнологів. — Київ, 2011-. 2012: № 1, № 3, № 4, № 6.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського : зб. наук. пр. : [з проведенням круглого столу на тему]:”Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство” : [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : 24–25 жовт. 2013 р.] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Нац. центр нар. культури ”Музей Івана Гончара” ; редкол.: Садовенко С. М. (голова) та ін. ; упоряд. Садовенко С. М.]. — Київ : НАКККіМ, 2013. — 335 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Н30Народні усмішки : анекдоти, жарти, дотепи, бувальщини, небилиці. - Київ : Дніпро, 1986. - 310 с. * *1Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021