Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н24«Нам пора для України жить» : До 150-річчя від дня народження І.Франка : Посібник / Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [Уклад. і наук. ред. І.Лешнівська ; Уклад. бібліогр. частини матеріалу: О.Шматько, Г.Цвик]. — Львів : Ліга-Прес, 2006. — 43, [1] с. — (Поборники державності України). (БСФРАНКО)1Філологічні науки  У корзину
2Н27Напівпровідникові сенсори для визначення вибухонебезпечних і токсичних газів у повітрі / Л. П. Олексенко, Н. П. Максимович, І. П. Матушко, Г. В. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2021. — 199 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Н27Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [упоряд. Л.Юріна]. — Київ : КВІЦ, 2005. — 195 с. : іл. — (Пам’ятки культури).100Історія  У корзину
4Н27Нападиста, В. Г. Історія етики в Україні : Друга половина XIX – початок XX ст. : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / [Ред. Т.В.Янголь]. — Київ : Либідь, 2004. — 239 с.3Філософські науки  У корзину
5Н28Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва ; [Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І.Зубавіна]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 862 с. : іл. 1Мистецтво  У корзину
6Н28Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [Різун В. В., Тимошик М. С., Конверський А. Є. та ін.]. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 438 с. : іл.71Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н28Нарис історії нідерландської літератури : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Алексеєнко О.Б., Довгополий Я.М., Жлуктенко H.Ю., Мірошниченко Л.Я.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. — Київ : Юніверс, 2002. — 185, [5] с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
8Н28Нараян, Р. К. Гід ; Продавець солодощів : Романи : пер. с англ. / Р. К. Нараян. — Київ : Дніпро, 1974. — 365 с. * *1Художня література  У корзину
9Н30Народна вокальна творчість Львівщини. У 2 т. Т. 1. Мелодії [Ноти] / збір і транскрибування М. Мишанича. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. - 376 с. ᵖᵠ¹50Мистецтво  У корзину
10Н30Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського. Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2009 р. - Київ : ДАКККіМ, 2009. - 272 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021