Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н16Нагорна, Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 324 с.1Історія  У корзину
2Н16Нагаєв, В. М. Конфліктологія : Курс лекцій (модул. варіант) : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Київ : [Центр навч. л-ри], 2004. — 198 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
3Н16Наголошення слів : довід. учня / [упоряд. Г.А. Домарецька]. — Тернопіль : Богдан, 1998. — 72 с. — (Бібліотека учня).1Філологічні науки  У корзину
4Н16Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття. - Київ : Укр. письменник, 1994. - 413 с.4Історія  У корзину
5Н16Нагачевський, А. Побутові танці канадських українців. - Київ : Родовід, 2001. - 189 с.8Мистецтво  У корзину
6Н17Наєнко, М. К. Історія українського літературознавства : Підручник. — 2-е вид., зі змін. й допов. — Київ : Вид. центр «Академія», 2001. — 359 с. — (Альма-матер).1Філологічні науки  У корзину
7Н17Надэмлинский, А. Алексей Надэмлинский о … Антонио Страдивари, Михаиле Грушевском, Джиме Корбетте, Леониде Утесове, Сальвадоре Дали : [для мл. и сред. шк. возраста] / Алексей Надэмлинский. — [К. : Грани-Т, 2007]. — 140, [3] с. : ил. — (Жизнь замечательных детей).26Художня література  У корзину
8Н17Наєнко, М. К. Художня література України. — Київ : Просвіта, 2005-. Ч. 1 Від міфів до реальності, 2005. — 658 с.1Філологічні науки  У корзину
9Н17Надэмлинский, А. Об исчезнувшем городе. — Киев : Грани-Т, 2008. — 77 с. — (Дивний детектив – 08. Бюро виртуальных расследований).9Художня література  У корзину
10Н17Надэмлинский, А. В дебрях одесской кухни : [для мл. и сред. шк. возраста]. — Киев : Грані-Т, 2007. — 151 с. : ил.22Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021