Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н63Ніколенко, О. М. Бароко, класицизм, просвітництво : Л-ра XVII – XVIII ст. : Посіб. для вчителя. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 222, [1] с. : іл. — (Скарбниця словесника).2Філологічні науки  У корзину
2Н67Німецькі сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю : (1822-2010) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - Київ, 2011. - 538 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
3Н67Німецько-український словник лінгвістичної термінології / О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 302 с.4Філологічні науки  У корзину
4Н67Німчук, В. Український ”Отче наш” : хрестоматія перекладів / Василь Німчук, Наталія Пуряєва ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ : Грані-Т, 2013. — 222, [1] с. ᵖᵠ2Релігія  У корзину
5Н69Нісімчук, А. С. Технологія інноваційної освіти / Андрій Нісімчук, Олег Падалка ; Ін-т пед. технологій. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 452 с. : іл., табл. - Текст укр., англ.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Н70Нічик, В. М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 50, [1] с., [16] арк. іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Н70Нич, Ришард. Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство / Ришард Нич ; пер. з пол. О.Галета. — Львів : Літопис, 2007. — 315 с.1Філологічні науки  У корзину
8Н72Новаковський, Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л. Я. Новаковскький, М. А. Олещенко. — 2-е вид., допов. — Київ : Урожай, 2009. — 273, [1] с. : табл.3Економіка  У корзину
9Н72Нова парадигма : [журн. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Творче об-ня ”Нова парадигма” ; [редкол.: В. П. Бех (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999–(. — Філософія. Політологія. Соціологія). 2017: Вип. 1311Філософські науки  У корзину
10Н72Нога, Г. М. Звичаї тії з давніх школярів бували… : (Укр. святк. бурлеск XVII-XVIII століть) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ : Стилос, 2001. — 187, [1] c.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021