Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 169 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н72Нова парадигма : [журн. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Творче об-ня ”Нова парадигма” ; [редкол.: В. П. Бех (голов. ред.) та ін.]. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999–(. — Філософія. Політологія. Соціологія). 2017: Вип. 1311Філософські науки  У корзину
2Н72Новгород-Северский - город десяти веков : фотопутеводитель. - Киев : Мистецтво, 1989. - 167 с. : ил.1Історія  У корзину
3Н72Новгород-Сіверський - любов моя : Коротка фотоілюстрована історія землі Сіверської : [900-річчю Новгород-Сівер. князівства присвячується]. - Київ : Мистецтво, 1999. - 136 с. : іл.1Історія  У корзину
4Н73Новиченко, Л. М. Поетичний світ Максима Рильського (1910-1941). - Київ : Наук. думка, 1980. - 407 с. 1Філологічні науки  У корзину
5Н73Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. — Київ : [б. в.], 1996-. 2007: Вип. 16.1Історія  У корзину
6Н73Костянтин Піскорський : [альбом] / [упоряд. О. О. Новікова]. — [Київ] : Родовід, [2006]. — 133 с. : іл., портр. 3Мистецтво  У корзину
7Н73Новиков, Ф. А. Зодчие и зодчество / НИИ теории архитектуры и градостроительства. — 2-е изд. — Москва : УРСС, 2003. — 479 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
8Н73Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : тези наук. доп. : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 30-31 жовт. 2017 р. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 515 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н73Новиков, И. А. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 3. Повести, рассказы, воспоминания ; Стихотворения ; Слово о полку Игореве : [пер. в стихах] ; Тургенев- художник слова. - Москва : Гослитиздат, 1955. - 479 с.1Художня література  У корзину
10Н74Новомирова, В. Кто придумал Шекспира? - Киев : Изд. Т. Квасова, 2003. - 287 с. ^1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617