Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 207 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н50Немирована, І. Неспокій : [оповідання]. - Львів : Піраміда, 2019. - 236 с.12Художня література  У корзину
2Н53Нечуй-Левицький, І. С. Непочаті рудники : твори І. С. Нечуя-Левицького : навч. посіб. : в 2 кн. / [упоряд., передм., комент. Ярмиша Ю. Ф.]. — Київ : Грамота, 2003. — (Серія ”Шкільна бібліотека”. Українська література). Кн. 1 : 2003. — 557, [2] с.1Художня література  У корзину
3Н53Непомнящий, А. А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII – начало XX века) / Тавр. нац. ун-т им. В.И.Вернадського, Фонд поддержки б-к Авт. Респ. Крым ; [Отв. ред. Л.А.Дубровина ; Вступ. ст. В.Ф.Шарапы]. — Симферополь : Доля, 2001. — 814, [1] с.1Історія  У корзину
4Н53Непорожня, Л. В. Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики : метод. посіб. / Л. В. Непорожня ; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. — 195 с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Н53Непослушные ноги : из антологии евр. дет. поэзии / сост. и пересказал с идиш Риталий Заславский. — Киев : Радуга, 2001. — 86, [1] с. : іл.1Художня література  У корзину
6Н54Нерукотворний образ. Ікони Юрія Новосельського і архетипи : [каталог. - Валбжих, 2017. - 40 с.] - пол. мова.1Мистецтво  У корзину
7Н54Нерозгадані таємниці «Історії русів» : Уривки з твору, літературознавче дослідж. / [Пер., передмова І.Драч ; Примітки Я.Дзира, І.Дзира]. — Київ : Веселка, 2006. — 99, [2] с. — (Урок літератури).2Історія  У корзину
8Н55Несмашний, Є. О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є. О. Несмашний ; М-во освіти і науки України, Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг : Вид. дім, 2008. — 211 с. : іл., табл. ***1Природничі науки  У корзину
9Н56Нестерчук, М. М. Петро Обаль : Док. повість про життя і творчість укр. художника. — Львів : Каменяр, 2004. — 159, XVI c. : іл., табл., портр. — (Особистості).1Мистецтво  У корзину
10Н56Нестеренко, В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини : [Навч. посібник для студентів вузів] / В.Г. Нестеренко ; Міжнар. фонд «Відродження». — Київ : Абрис, 1995. — 335 с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). 1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021