Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 338 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М89Мудрості від Максима Рильського : Вислови, поради, роздуми, настанови, звернення, міркування про філософію буття / упоряд. М. Г. Рильський. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 264 с. (ᴹᴷᴼ БС8) *46Художня література  У корзину
2М89Музиченко, П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. – 4-е вид., стер. – Київ : Знання, 2003. – 429 с.10Держава і право  У корзину
3М89Музейні читання : матеріали наук. конф. "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки", Київ, 14-16 листоп. 2011 р. - Київ, 2012. - 406 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4М89Мудрість передвічна : афоризми давніх укр. мислителів ХІ - поч. ХІХ ст. / вибрав і впорядкував, написав вступ. ст. та прим. В. Шевчук. - Київ : Кліо, 2019. - 440 с. ^1Література універсального змісту  У корзину
5М89Музейні читання : матеріали наук. конф. "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки", Київ, 9-11 листоп. 2009 р. - Київ, 2010. - 271 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6М90Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи : (Зб. тез доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-літтю від дня заснування Дніпропетр. іст. музею ім. Д.І.Яворницького) / Дніпропетр. держ. іст. музей ім. Д.І.Яворницького та ін. ; [Упоряд. В.М.Бекетова]. — Дніпропетровськ : Вересень, 1999. — 176, [1] с., включ. обкл.1Історія  У корзину
7М90Мулеса, В. Заричово. Два береги : від витоків - до сьогодення : іст.-худож. нарис про с. Заричово. — Ужгород : Патент, 2009. — 217 с. : іл.1Історія  У корзину
8М91Мурашкин, М. Г. Записи 2001 года. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Дніпропетровськ : Січ, 2008. — 214 с. 1Філософські науки  У корзину
9М91Мурашкин, М. Г. Письмо 2017. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 261 с.1Художня література  У корзину
10М91Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник : [Бл. 4500 термінів] / Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Знання, 2002. — 550 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334