Знайти документ

Кількість назв:4548

 
Знайдено 347 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М74Могилянські читання : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Фенікс, 1998-. 2008: 2007: Музейники ХХ століття - дослідники української сакральної культури.100Культура. Наука. Освіта  У корзину
2М75Молитва ластівок : антол. кримськотатар. прози XIV-XX ст. / упоряд. М.М.Мірошниченко, Ю.У.Кандим. — Київ : Етнос, 2005. Кн. 1. — Джерела духовності [вступ. ст. М.Мірошниченка], 2005. — 599 с. : іл. - Кримськотатар., укр.0Художня література  У корзину
3М75Молодцова, Е. Н. Тибет: сияние пустоты. - Москва : АЛЕТЕЙА, 2001. - 344 с. : ил. - (Сокровенная история цивилизаций). *0Релігія  У корзину
4М75Молдован, В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - Київ : Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.2Держава і право  У корзину
5М75Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і мол. вчених, 2 квіт. 2019 р. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 248 с. - англ., нім., фр., ісп., іт., пол., білорус., укр., рос. мовами).1Філологічні науки  У корзину
6М76Мольц, Максуэлл. Психокибернетика : Инструкция по сборке Механизма Успеха : пер. с англ. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2002. - 224 с. - (Сам себе психолог).1Психологія  У корзину
7М76Молчанов, Н. Н. Монтаньяры. - Москва : Мол. гвардия, 1989. - 560 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 11 (699)).1Історія  У корзину
8М76Момент істини. Літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за наук. ред. акад. АПрН України Андрейцева В. І. - Київ, 2007. - 224 с.9Держава і право  У корзину
9М76Мольер, Жан-Батист. Комедии : пер. с фр. - Москва : Худож. лит., 1972. - 662 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
10М77Монтескье, Шарль Луи. Персидские письма : пер. с фр. - Москва : Гослитиздат, 1956. - 399 с. 1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435