Знайти документ

Кількість назв:4548

 
Знайдено 347 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М74Моэм, Сомерсет. Луна и грош ; Театр ; Рассказы : пер. с англ. - Москва : Правда, 1983. - 576 с.2Художня література  У корзину
2М74Мова, суспільство, журналістика : матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку укр. мови (Київ, 18 квіт. 2008). - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 356 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3М74Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модул. курс : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / В. І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. — Вид. 2-е, переробл. й допов. — Київ : Центр учб. л-ри, 2006. — 591 с. : іл., табл.0Філологічні науки  У корзину
4М74Могилянські читання : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ, 1998-. 2005: 2004: Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє.100Історія  У корзину
5М74Моклячук, М. П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 399 с.1Природничі науки  У корзину
6М74Мовчан, Р. В. Українська проза XX століття в іменах : [У 2 ч.] / Р.В. Мовчан. — Київ : ПП «Компанія ”Актуальна освіта”», 1997-. Вип. 1 1997. — 223 с. ^0Філологічні науки  У корзину
7М74Мойсієнко, А. Слово в системі Шевченкового тексту. Поетика декорування : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. - 255 с. *1Філологічні науки  У корзину
8М74Моэм, Сомерсет. Бремя страстей человеческих : [роман : пер. с англ.]. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 480 с. - (Классика). ^1Художня література  У корзину
9М74Мозгова, Н. Г. Київська духовна академія, 1819-1920 : Філософський спадок. - Київ : Книга, 2004. - 320 с. ᵖᵠ1Філософські науки  У корзину
10М74Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2002-. (Бібліотека Інституту філології). 2017: Вип. 56, ч. 1. *2Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435