Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 444 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М58Міжнародний досвід громадської підтримки євроатлантичної інтеграції : З нагоди 55-річниці Асоціації Атлант. Договору та 55 Ген. Асамблеї Асоціації Атлант. Договору в м. Києві 7-10 жовт. 2009 р. - Київ, 2008. - 215 с.1Політика  У корзину
2М58Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal. Culturology. Philology. Musicology / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; [редкол.: Герчанівська П. Е. (голова) та ін.]. — Київ : Міленіум, 2013-. 2018: Вип. 2 (11)3Культура. Наука. Освіта  У корзину
3М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий 018. Неошаманізм. Сила ритуалу : [мультимедійний проект. - Київ, 2018]. - 173 с.250Мистецтво  У корзину
4М58Международный симпозиум современного искусства Бирючий 012, Киев, 1-18 нояб. 2012 : [мультимедийний проект. - Киев, 2012]. - 185 с.220Мистецтво  У корзину
5М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий. Ісход. Бірючий 019. Чорногорія : [мультимедійний проект. - Київ, 2019]. - 295 с.250Мистецтво  У корзину
6М58Міжнародна науково-практична конференція "VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання", м. Київ, 21 листоп. 2018 р. : тези доповідей. - Київ, 2018. - 118 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7М58Міжнародні фінанси : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін. ; За ред. О.І.Рогача. — Київ : Либідь, 2003. — 777, [5] с. : іл., табл. ***1Економіка  У корзину
8М59Микитенко, І. К. Брати : вибр. твори : для серед. та ст. шк. віку. - Київ : Веселка, 1977. - 224 с.1Художня література  У корзину
9М59Мікроекономіка і макроекономіка : підручник : у 2 ч. / Світлана Будаговська [та ін.] ; за заг. ред. Світлани Будаговської. — Вид. 4-е. — Київ : Вид-во Соломії Павличко ”Основи”, 2007. — 517 с. : іл., табл.5Економіка  У корзину
10М59Миколаєнко, М. Ю. Танго у твоєму вікні : [зб. віршів] / Марина Миколаєнко. — Київ : Поліграфсервіс, 2015. — 88, [3] с. : іл.2Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445