Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 444 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М57Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри : Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : Енциклопедія / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Підгот., за ред. Ю.І.Римаренка. — Київ : Довіра, 1998. — 910 с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
2М57Ми не є українофілами : пол. політ. думка про Україну і українців : антол. текстів / за ред. Павла Коваля, Яна Олдаковського, Моніки Зухняк ; пер. з пол. Сергія Гіріка. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. — 439 с. * *1Історія  У корзину
3М57Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : матеріали спільних конференцій. - Едмонтон, 2002. - 392 с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
4М57Мій час. Моє покликання / [уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. — Київ : Аграрна наука, 2021. — 310 с. : іл., табл., портр. — (Історико-бібліографічна серія ”Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”; кн. 123). — До 70-річчя від дня народження В. І. Кравчука.2Сільське та лісове господарство   У корзину
5М57Мій музей : [робочий зошит, за допомогою вправ та завдань ти дізнаєшся більше про мистецтво : його види, жанри, інструменти] / Ганна Копилова, Світлана Лібет. – Київ : Основи, 2018. – [40] с.47Мистецтво  У корзину
6М58Міжнародне публічне право : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. У 3 т. Т.3. — Київ : НАУ, 2013. — 604 с. 1Держава і право  У корзину
7М58Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр. ; [редкол.: Євтух В. Б. (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010-. 2011: Вип. 6. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
8М58Міжнародний конгрес україністів. VIII Міжнародний конгрес україністів : зб. наук. ст. / [голов. ред.: Г. Скрипник]. — Київ : ІМФЕ, 2017-. Ч. 2 : Літературознавство : [про творчість Т. Г. Шевченка], 2017. — 342 с.1Філологічні науки  У корзину
9М58Міжнародний конгрес україністів. Другий Міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993р. : Доп. і повідомл. Ч. 2 : Історія / [Упоряд.: Ісаєвич Я. та ін.]. - Львів, 1994. — 218 с.1Історія  У корзину
10М58Між двох вогнів : Друга половина XVI- перша половина XVII ст. / [упоряд. і авт. передм. І.О.Ворончук ; редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.]. — Київ : Україна, 1996. — 411, [2] с. — (Історія України в прозових творах та документах). 1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445