Знайти документ

Кількість назв:4548

 
Знайдено 347 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М65Мистецтвознавчі записки / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 2001-. 2012: Вип. 21.1Мистецтво  У корзину
2М65МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / НАМ України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Вип. 14. - Київ : ФЕНІКС, 2018. - 288 с. : іл.4Мистецтво  У корзину
3М66Митниці Слобожанщини : Зб. арх. док. і матеріалів, 1660-1870-1992-2000 / Держ. митна служба України, Сх. регіон. митниця ; [Упоряд.: Л.П.Добреля та ін. ; Ред. рада: П.В.Пашко та ін.]. — Харків : Каравела, 2000. — 495 с. : іл., табл., [16] арк. іл. — (Краю мій, Слобожанщино! - Митна справа на Слобожанщині).1Історія  У корзину
4М67Митці України : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 1992. - 848 с. ^1Мистецтво  У корзину
5М67Митропольський, Ю. О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посіб. - Київ : Наук. думка, 2005. - 527 с.2Природничі науки  У корзину
6М68Міф "Українське Бароко" : кат. вист., 27.04-26.08.2012, м. Київ. - [Київ, 2012]. - 191 с. ^1Мистецтво  У корзину
7М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
8М69Михайлик, А. О. Нестерівці. Подільське село. - Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2010. - 208 с. : іл.1Історія  У корзину
9М69Юхим Михайлів : матеріали міжнар. конф. / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Каб. Міністрів України ; [відп. ред. О.Федорук ; упоряд. І.Роженко]. — Київ : Абрис, 1997. — 188, [3] с. : фотоіл. — (Повернуті імена).1Мистецтво  У корзину
10М69Михайлов, О. Н. Державин : романизир. описание ист. происшествий и подлин. событий, заключающих в себе жизнь Г. Р. Державина. - Москва : Мол. гвардия, 1977. - 336 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 4 (567)).1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435