Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 338 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М67Митропольський, Ю. О. Методи нелінійної механіки : спец. курс : навч. посіб. - Київ : Наук. думка, 2005. - 527 с.2Природничі науки  У корзину
2М68Міф "Українське Бароко" : кат. вист., 27.04-26.08.2012, м. Київ. - [Київ, 2012]. - 191 с.1Мистецтво  У корзину
3М68Мифологический словарь / глав. ред. Е. М. Мелетинский. - Москва : Сов. энцикл., 1991. - 736 с. 1Філологічні науки  У корзину
4М69Михайлик, А. О. Нестерівці. Подільське село. - Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2010. - 208 с. : іл.1Історія  У корзину
5М69Юхим Михайлів : матеріали міжнар. конф. / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Каб. Міністрів України ; [відп. ред. О.Федорук ; упоряд. І.Роженко]. — Київ : Абрис, 1997. — 188, [3] с. : фотоіл. — (Повернуті імена).1Мистецтво  У корзину
6М69Михайлов, О. Н. Державин : романизир. описание ист. происшествий и подлин. событий, заключающих в себе жизнь Г. Р. Державина. - Москва : Мол. гвардия, 1977. - 336 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 4 (567)).1Філологічні науки  У корзину
7М69Матвієнко, А. А. Михайло Драгомиров : іст.-біогр. повість. - Київ ; Конотоп : Віпол, 2005. - 416 с. : іл.1Художня література  У корзину
8М69Михайленко, А. Моя ти доле чорнобрива : худож. публіцист. нариси [присвяч. видатним особистостям, що зробили вагомий внесок в історію укр. культури]. - Київ : Просвіта, 2004. - 271 с. ^1Філологічні науки  У корзину
9М69Михайлов, В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : [навч. посіб. для геол. та гірн. спец. ВНЗ] / В. А. Михайлов, М. М. Курило ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 527 с.1Природничі науки  У корзину
10М69Михальченко, М. І. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т. 2 / М. Михальченко, В. Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. — 457 с. : табл. 2Політика  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334