Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 338 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М58Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal. Culturology. Philology. Musicology / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; [редкол.: Герчанівська П. Е. (голова) та ін.]. — Київ : Міленіум, 2013-. 2018: Вип. 2 (11)3Культура. Наука. Освіта  У корзину
2М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий 018. Неошаманізм. Сила ритуалу : [мультимедійний проект. - Київ, 2018]. - 173 с.250Мистецтво  У корзину
3М58Международный симпозиум современного искусства Бирючий 012, Киев, 1-18 нояб. 2012 : [мультимедийний проект. - Киев, 2012]. - 185 с.220Мистецтво  У корзину
4М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий. Ісход. Бірючий 019. Чорногорія : [мультимедійний проект. - Київ, 2019]. - 295 с.250Мистецтво  У корзину
5М58Міжнародна науково-практична конференція "VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання", м. Київ, 21 листоп. 2018 р. : тези доповідей. - Київ, 2018. - 118 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6М58Міжнародна поліцейська енциклопедія : [у 10 т.] / Нац. акад. внутр. справ України [та ін. ; відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін.]. — Київ : Атіка, 2003-. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології : понят. апарат, концепт. підходи, теорія та практика / [Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко], 2003. — 1230, [1] с., [1] арк. портр. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.0Держава і право  У корзину
7М59Микушина, Т. Н. Добро и зло : Частное прочтение "Тайной Доктрины" Е. П. Блаватской. - Омск : СириуС, 2008. - 166 с.1Філософські науки  У корзину
8М59Мікроекономіка і макроекономіка : підручник : у 2 ч. / Світлана Будаговська [та ін.] ; за заг. ред. Світлани Будаговської. — Вид. 4-е. — Київ : Вид-во Соломії Павличко ”Основи”, 2007. — 517 с. : іл., табл.5Економіка  У корзину
9М59Микитенко, І. К. Театральні мрії : Публіцистика, листи. - Київ : Мистецтво, 1968. - 467 с.1Мистецтво  У корзину
10М59Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна : [фотоальбом / авт. тексту: Росляков С. М., Тверітінова Л. Є., Мельникова О. С.]. — Київ : Златограф, 2007. — 156, [4] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334