Знайти документ

Кількість назв:4548

 
Знайдено 347 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1М58Міжнародне публічне право : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. У 3 т. Т.3. — Київ : НАУ, 2013. — 604 с. 1Держава і право  У корзину
2М58Між двох вогнів : Друга половина XVI- перша половина XVII ст. / [упоряд. і авт. передм. І.О.Ворончук ; редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.]. — Київ : Україна, 1996. — 411, [2] с. — (Історія України в прозових творах та документах). 1Історія  У корзину
3М58Міжнародний досвід громадської підтримки євроатлантичної інтеграції : З нагоди 55-річниці Асоціації Атлант. Договору та 55 Ген. Асамблеї Асоціації Атлант. Договору в м. Києві 7-10 жовт. 2009 р. - Київ, 2008. - 215 с.1Політика  У корзину
4М58Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal. Culturology. Philology. Musicology / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; [редкол.: Герчанівська П. Е. (голова) та ін.]. — Київ : Міленіум, 2013-. 2018: Вип. 2 (11)3Культура. Наука. Освіта  У корзину
5М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий 018. Неошаманізм. Сила ритуалу : [мультимедійний проект. - Київ, 2018]. - 173 с. ^250Мистецтво  У корзину
6М58Международный симпозиум современного искусства Бирючий 012, Киев, 1-18 нояб. 2012 : [мультимедийний проект. - Киев, 2012]. - 185 с. ^220Мистецтво  У корзину
7М58Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва Бірючий. Ісход. Бірючий 019. Чорногорія : [мультимедійний проект. - Київ, 2019]. - 295 с. ^250Мистецтво  У корзину
8М58Міжнародна науково-практична конференція "VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання", м. Київ, 21 листоп. 2018 р. : тези доповідей. - Київ, 2018. - 118 с. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9М58Міжнародна поліцейська енциклопедія : [у 10 т.] / Нац. акад. внутр. справ України [та ін. ; відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін.]. — Київ : Атіка, 2003-. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології : понят. апарат, концепт. підходи, теорія та практика / [Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко], 2003. — 1230, [1] с., [1] арк. портр. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.0Держава і право  У корзину
10М59Микушина, Т. Н. Добро и зло : Частное прочтение "Тайной Доктрины" Е. П. Блаватской. - Омск : СириуС, 2008. - 166 с. *1Філософські науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435