Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 220 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Л93Люди ”сірої зони” : свідки рос. анексії Криму 2014 р. / [упоряд. та вступ Андрієвська А., Халімон О.]. — Київ : К.І.С., 2018. — 263, [1] с. : іл., [4] арк. іл. (Для МКО)^0Художня література  У корзину
2Л96Люшер, Йонас. Весна варварів : повість / пер. з нім. Роксоляна Свято. - Київ : Основи, 2017. - 128 с. ^89Художня література  У корзину
3Л97Лятошинский, Б. Н. Воспоминания ; Письма ; Материалы. В 2 ч. Ч. 2. Письма ; Материалы. - Киев : Муз. Україна, 1985. - 243 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
4Л97Лятошинский, Б. Н. Воспоминания ; Письма ; Материалы. В 2 ч. Ч. 1. Воспоминания. - Киев : Муз. Україна, 1985. - 216 с. : ил. 1Мистецтво  У корзину
5Л97Лятошинський, Б. М. Повне зібрання творів [Ноти]. У 24 т. Т. 7. Симфонічні твори / підгот. до друку І. Ф. Карабиць. - Партитура. - Київ : Муз. Україна, 1990. - 303 с.1Мистецтво  У корзину
6Л97Прохоров, Г. В. Бази даних : метод. рек. до виконання лаб. робіт / Прохоров Г. В., Сопронюк Ф. О. ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Вид. дім "Родовід", 2017. - 54 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Л97Лятошинський, Б. М. Симфонія № 3 [Ноти] / Борис Лятошинський ; упоряд. Володимир Сіренко. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 327 с. ᵖᵠ7Мистецтво  У корзину
8Л97Борис Николаевич Лятошинский : сб. ст. - Киев : Муз. Україна, 1987. - 184 с.1Мистецтво  У корзину
9Л97Лялько, С. В. Навчально-методичний посібник з англійської мови. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 431 с.1Філологічні науки  У корзину
10Л99Ляшко, С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918–1933) Всеукраїнської академії наук / С. М. Ляшко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ : НБУВ, 2018. — 530, [1] с. ^4Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516171819202122