Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 220 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Л86Луценко, З. В. Свята Марійка : оповідання, роман у новелах. - Харків : Фоліо, 2016. - 409 с. - (Українська жіноча проза). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
2Л86Луценко, З. В. Маринчина лялька : роман. - Харків : Фоліо, 2016. - 314 с. - (Українська жіноча проза). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
3Л86Лутай, Л. А. Соціологія праці : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. А. Лутай ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі, Каф. економіки і менеджменту. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. — 301, [13] с. : іл., табл. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
4Л87Лущевська, О. Оксана Лущевська про Христофора Колумба, Джона Ньюбері, Чарльза Дарвіна, Дніпрову Чайку, Перл Сайденстрікер Бак : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / худож. І. Леві]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 94 с. : іл. — (Життя видатних дітей). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
5Л87Лучик, В. В. Вступ до слов’янської філології : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид., випр., допов. — Київ : Академія, 2013. — 343 с. : табл. — (Альма-матер). ᵖᵠ1Філологічні науки  У корзину
6Л87Володимир Лучук : бібліогр. покажч. / уклад. О. І. Хміль ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Львів, 1994. - 179 с. 1Література універсального змісту  У корзину
7Л87Лучук, І. Триєдине поезієзнавство / І. Лучук ; Львів. від-ня ін-ту літ. ім. Т.Шевченка НАН України ; [Ред. О.Веремкович]. — Львів : Астрон, 1998. — 106, [1] с. : іл. — (Літературознавчі студії; Вип.4).1Філологічні науки  У корзину
8Л88Лисенко, О. М. М. В. Лисенко : спогади сина. - Вид. 4-е, перероб. і допов. - Київ : Мистецтво, 1966. - 362 с.1Мистецтво  У корзину
9Л89Львівська антологія. В 3 т. Т. 1. Від давніх часів до початку ХХ сторіччя / укладач Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 666 с. ᵖᵠ1Художня література  У корзину
10Л89Львівська антологія. В 3 т. Т. 2. 1920-1940-ві роки. Герої відчайдушних літ / укладач Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2014. - 412 с. : іл. ᵖᵠ (ᴹᴷᴼ БС35)3Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122