Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 220 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Л69Логвіна, В. Л. Політологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.Л. Логвіна, О.М. Кошель. - 2-е вид., перероб. і допов. - Кам’янець-Подільський, 2008. - 304 с.1Політика  У корзину
2Л69Лоґінов, С. Билиця про казкового звіра : [для серед. та ст. шк. віку]. — Київ : Грані-Т, 2009. — 126 с. : іл. — (Українська майстерня фантастики). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
3Л71Ложкин, Г. В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. - Киев : МАУП, 2000. - 256 с.1Психологія  У корзину
4Л72Лойко, О. А. Скорина : авториз. пер. с бел. - Москва : Мол. гвардия, 1989. - 350 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 2 (693)).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Л72Лозко, Г. С. Філософія науки : конспект лекцій для аспірантів. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 48 с.1Філософські науки  У корзину
6Л73Лок, Джон. Два трактати про врядування : пер з англ. - Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 265 с. ^1Філософські науки  У корзину
7Л73Локазюк, В. М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах : посібник. - Київ : Академія, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).1Техніка  У корзину
8Л76Лондон, Джек. [Сочинения. Т. 2]. Морской волк ; Зов предков ; Белый Клык. - Москва : Правда, 1984. - 558 с.1Художня література  У корзину
9Л76Лондон, Джек. [Сочинения. Т. 1]. Рассказы. - Москва : Правда, 1984. - 574 с.1Художня література  У корзину
10Л76Лондон, Джек. Дочка снігів : роман : пер. з англ. - Київ : Держлітвидав, 1957. - 247 с.1Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122