Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 529 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1К90Куліш, М. Г. П’єси ; Листи / Микола Куліш ; [вступ. стаття: Ю. Кобилецький. ”Революцією нагороджений”, с. 3—27. Автобиогр. чл. Николаевского губисполкома и Днепров. исполкома Кулиша: с. 408—410]. — Київ : Дніпро, 1969. — 414 с., [1] л. портр. *0Художня література  У корзину
2К90Культура против варварства / Сост. З. Т. Братко и др. — Киев : Вища шк. при КГУ, 1988. — 406, [1] с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3К90Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транспорту : навч. посіб. - 2-е вид., допов. та перероб. - Київ : Фенікс, 2012. - 240 с.1Економіка  У корзину
4К90Кулаковская, Л. В. Мустьерские культуры Карпатского бассейна / Кулаковская Л. В. ; АН УССР, Ин-т археологии ; отв. ред. В. Н. Гладилин. — Киев : Наук. думка, 1989. — 124, [3] с.1Історія  У корзину
5К90Культура і сучасність : альманах / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 2000-. 2014: № 2.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6К90Кулінська, Л. П. У світі ідей та образів : (Особливості поетики драми Лесі Українки). - Київ : Дніпро, 1971. - 223 с.1Філологічні науки  У корзину
7К90Культурологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. П. Воєводін та ін. ; відп. ред.: Воєводін О. П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. — 233 с. : іл., табл. *4Культура. Наука. Освіта  У корзину
8К90Кульбабська, О. В. Категорійна структура вторинної предикації : модул. курс : навч. посіб. / О. В. Кульбабська ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2010. — 268 с. : табл. *1Філологічні науки  У корзину
9К90Кулаев, Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины / Ю. Ф. Кулаев, В. И. Щелкунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : Феникс, 2010. — 732 с. : ил., табл.3Економіка  У корзину
10К90Культура і побут населення України : Навч. посібник для вузів / Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Либідь, 1993. — 284, [1] с., [32] арк. іл.2Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253