Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 159 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток и древности. - Москва : Вост. лит., 2000. - 688 с.1Історія  У корзину
2И90История Киева. В 3 т., 4 кн. Т. 2. Киев периода позднего феодализма и капитализма . - Киев : Наук. думка, 1984. - 463 с. 1Історія  У корзину
3И90Історія європейської цивілізації. Рим : пер. з іт. / за ред. Умберто Еко. - Харків : Фоліо, 2014. - 1102 с. ^0Історія  У корзину
4И90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 1. — Київ : Наук. думка, 2006. - 631 с. 3Історія  У корзину
5И90Історія українського селянства : нариси. В 2 т. Т. 2. — Київ : Наук. думка, 2006. - 653 с. 3Історія  У корзину
6И90Исторический опыт межнационального и межконфессиального согласия в Крыму : сборник. - Симферополь, 1999. - 176 с.1Історія  У корзину
7И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 4. Документи і матеріали. 1775-1913. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 872 с. ^1Історія  У корзину
8И90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 1. Стародавній і середньовічний Київ. - Київ : Наук. думка, 1986. - 382 с. : іл. 1Історія  У корзину
9И90Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. — 3-е вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 656 c.1Історія  У корзину
10И90История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток и средние века. - Москва : Вост. лит., 2000. - 716 с.1Історія  У корзину
12345678910111213141516