Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З17Зайцева, А. П. Граматика англійської мови в таблицях та схемах. - Київ : ТОВ Логос, 1997. - 112 с. - (Бібліотека школяра).1Філологічні науки  У корзину
2З17Зайцев, В. П. Режисура естради та масових видовищ : Навч. посіб. — Київ : Дакор, 2003. — 303 с. : табл.1Мистецтво  У корзину
3З17Зайцев, О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки) : нариси інтелект. історії. — Київ : Критика, 2013. — 485 с. 1Історія  У корзину
4З17Зайцев, П. І. Життя Тараса Шевченка. — 2-е вид. — Київ : Обереги, 2004. — 477 с. : іл. — (Бібліотека українського раритету).1Філологічні науки  У корзину
5З18Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» : станом на 11 черв. 2009 р. / Ком. Верх. Ради України з питань боротьби з орг. злочинністю і корупцією. — К. : [б. в.], 2009. — 63 с.4Держава і право  У корзину
6З18Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України : довідник / уклад. О. Ігнатович ; передм. В. Густі. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 56 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
7З18Закарпатські втікачі в СРСР 1939-1941 : зб. архів. док. і матеріалів / Закарп. обл. держ. адмін., Закарп. обл. рада, держ. арх. Закарп. обл. ; [упоряд. О. Д. Довганич, О. М. Корсун ; редкол.: А. М. Попович (голова) та ін.]. — Ужгород : Закарпаття, 2008. — 414 с. : іл.1Історія  У корзину
8З18Заклинський, М. Хмельницький як полководець. - Ню Йорк : Накладом Станиці УСС, 1950. - 32 с.1Історія  У корзину
9З19Законотворчість : Слов. термінів і понять з міжнар. та європ. права / Укр. шк. законотворчості Ін-ту законодавства Верхов. Ради України та ін. ; [Редкол.: В.О.Зайчук та ін. ; Авт.-упоряд.: О.В.Богачова та ін.]. — Київ, 2005. — 157, [2] с. — (Бібліотека Української школи законотворчості).1Держава і право  У корзину
10З19Законопроектування / [Копиленко О. Л. та ін.] ; за ред. О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. — Київ : Реферат, 2010. — 170 с. : іл., табл.1Держава і право  У корзину
1234567891011121314151617