Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З38Захищати не можна відкривати. Національний економічний прагматизм / Команда підтримки Нац. ради реформ ; під ред. Г. Чухай. - [Київ, 2018]. - 175 с.43Економіка  У корзину
2З40Заярнюк, А. Ідіоми емансипації : «визвольні» проєкти і галиц. село у середині XIX ст. / ред. С.Саваневська. — Київ : Критика, 2007. — 335 с. 2Історія  У корзину
3З40Заянчковский, И. Ф. Живые барометры. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Лесн. пром-сть, 1987. - 152 с. 1Природничі науки  У корзину
4З41Зборовська, Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. - Київ : Академвидав, 2003. - 392 с. - (Альма-матер).1Філологічні науки  У корзину
5З41Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 19. Серія "Державне управління". Вип 307. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. - Маріуполь, 2018. - 164 с.1Держава і право  У корзину
6З41Зборовська, H. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. — [Львів : Центр гуманіт. досліджень ЛНУ ім. Франка], [1999]. — 336 с.2Філологічні науки  У корзину
7З41Збірник творів самодіяльних композиторів Миколаївської області [Ноти] / Миколаїв. обл. наук.-метод. центр нар. творчості та культур.-освіт. роботи. - Миколаїв, 1998. - 43 с. 1Мистецтво  У корзину
8З41Збірка Галини Горюн Левицької / [упоряд.: Г. Левицька, Д. Зельська Даревич ; ред.: А. Палагнюк ; пер. англ. Д. Зельська Даревич, Д. Дмитриків (передм.)]. — Київ : Родовід, 2006. — 131 с. : кольор. іл. — (Серія «Культурна спадщина України». Каталоги музейних та приватних колекцій). ^1Мистецтво  У корзину
9З41Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. / О. Д. Борисенко, Ю. С. Мішура, В. М. Радченко, Г. М. Шевченко. - Київ : Техніка, 2007. - 254 с.1Природничі науки  У корзину
10З43Звітність підприємств : завдання для поточн. контролю знань студентів спец. 051 ”Економіка” напряму підготов. 6.030504 ”Економіка підприємства” ДФН і ЗФН / Центр. спілка спожив. товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Куцик П. О., Чабанюк О. М., Полянська О. А.]. — Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. — 371 с. : табл.1Економіка  У корзину
1234567891011