Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З15Задорожнюк, А. Б. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII- початку XX ст. / Андрій Задорожнюк, Олександр Реєнт ; [відп. ред. В. А. Смолій] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. — 267, [2] с.1Історія  У корзину
2З15Задорожна, Л. М. Нове-давнє дійство. Українська драматургія кінця XVIII – 60-х років XIX століття / Л. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Київ : Київський університет, 2019. — 371 с. * *4Філологічні науки  У корзину
3З15Задорожна, Л. М. Шевченкові ремінісценції в поетичному світобаченні Щоголева / Л. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2014. — 383 с.1Філологічні науки  У корзину
4З15Задорожна, Л. М. Історія української літератури кінця XVIII – 60-х років XIX століття : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Задорожна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — [2-е вид., переробл. та доп.]. — Київ : Київ. ун-т, 2008. — 479 с. : портр.1Філологічні науки  У корзину
5З16Заєць, О. В. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Олена Заєць ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 236, [1] с. : іл.5Культура. Наука. Освіта  У корзину
6З16Заєць, О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. - 185 с.4Держава і право  У корзину
7З17Зайдман, В. Мой рубеж : по страницам газ. ”Рубеж”: лит. и ист. эссе, ст., полит. мистификации и фэнтези : (2004–2019 гг.) / Вадим Зайдман. — Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019. — 343 с. : іл. — На обкл. зазнач.: Победа Путина–беда России.20Художня література  У корзину
8З17Зайцева, З. І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX – початок XX ст.) / Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана ; [Відпов. ред. В.М.Даниленко]. — Київ, 2006. — 366 с.1Історія  У корзину
9З17Зайченко, А. М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины / А. М. Зайченко, Е. В. Андриенко, Е. С. Цыганенко ; [отв. ред. В. С. Подгорский] ; НАН Украины, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. — Киев : Наук. думка, 2008. — 246, [1] с. : ил., табл. — (Проект «Наукова книга»).3Природничі науки  У корзину
10З17Зайчикова, В. В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку / В. В. Зайчикова ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 423 с. : табл.3Економіка  У корзину
1234567891011121314151617