Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З28Занурення = Immersion : [виставка у Центрі сучас. мистецтва при НаУКМА : Київ, 21 трав. – 11 лип. 2004 р. : каталог / ред. Є. Онух ; пер.: О. Закидальська, О. Островська-Люта]. — Київ : Центр сучас. мистецтва при НаУКМА, 2004. — 59 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
2З30Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв. / Под общ. ред. проф. М. И. Артамонова. — Москва : Искусство, 1956. — 36 с.; 11 л. ил. - (Государственный эрмитаж : Путеводители по выставкам).1Мистецтво  У корзину
3З30Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа ХІХ-ХХ вв. : очерки. - Москва : РГГУ, 2001. - 436 с. ^1Мистецтво  У корзину
4З30Западноевропейский сонет ХІІІ-ХVІІ веков : поэт. антол. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 494 с. 2Художня література  У корзину
5З30Западноевропейская поэзия ХХ века. - Москва : Худож. лит., 1977. - 846 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
6З34Зарницкий, С. В. Дюрер. - Москва : Мол. гвардия, 1984. - 351 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 7 (647)).1Мистецтво  У корзину
7З34Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відпов. ред. О. П. Бодак ; уклад.: Р. Л. Красій та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. — 236 с. : табл. ^2Культура. Наука. Освіта  У корзину
8З36Засвіт встали козаченьки : зб. патріот. пісень. - Харків : Фоліо, 2015. - 31 с. ^2Мистецтво  У корзину
9З36Заставний, Ф. Д. Географія України : У 2 кн. : [Навч. посібник для студентів геогр. фак. та екон. спец. вузів]. — Львів : Світ, 1994. — 470, [1] с. : іл., табл., дод.1Природничі науки  У корзину
10З37Заторський, Назар (отець). ”Послання Мисаїла до Папи Сикста IV” 1476 року: реконструкція архетипу / о. Назар Заторський ; [наук. ред. І. Скочиляс] ; з благословення Глави Укр. Греко-Катол. Церкви Блаженнішого С. Шевчука ; Укр. катол. ун-т, Гуманіт. ф-т, Філос.-богослов. ф-т, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. — Львів : Український католицький університет, 2018. — 584, [3] с. : іл. — (Київське християнство - Проект ”Соборна Україна та Київська традиція” - Навчально-дослідна програма ”Київське християнство та унійна традиція”; т. 15).1Релігія  У корзину
1234567891011