Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З17Зайцев, Д. В. Робота командира взводу в основних видах бою : навч. посіб. / Д. В. Зайцев, С. О. Пахарєв, І. О. Луценко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 151 с.1Військова наука  У корзину
2З17Зайчикова, В. В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку / В. В. Зайчикова ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 423 с. : табл.2Економіка  У корзину
3З17Зайцев, О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки) : нариси інтелект. історії. — Київ : Критика, 2013. — 485 с. 1Історія  У корзину
4З18Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» : станом на 11 черв. 2009 р. / Ком. Верх. Ради України з питань боротьби з орг. злочинністю і корупцією. — К. : [б. в.], 2009. — 63 с.4Держава і право  У корзину
5З18Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України : довідник / уклад. О. Ігнатович ; передм. В. Густі. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 56 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
6З18Закон України про космічну діяльність : наук.-практ. комент. / за заг. ред. Н. Р. Малишевої. - Київ : Атіка, 2005. - 196 с.1Держава і право  У корзину
7З18Заклинський, М. Хмельницький як полководець. - Ню Йорк : Накладом Станиці УСС, 1950. - 32 с.3Історія  У корзину
8З19Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / за ред. В. Б. Євтуха. - Київ : Альтерпрес, 2011. - 304 с. ^2Політика  У корзину
9З21Закусило, О. К. Моделирование диалоговых процессов : [для специалистов в области искусственного интеллекта, когнитивных наук и компьютерного обучения] / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 255 с. : іл., табл. 3Природничі науки  У корзину
10З26Замовляння крові : антол. оповідань журн. "Київ" / упоряд. Т. Зарівна. - Київ : Фенікс, 2017. - 320 с.1Художня література  У корзину
1234567891011