Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З14Загальна теорія держави і права : (основ. поняття, категорії, правові конструкції та наук. концепції) : навч. посіб. / [О.Л.Копиленко та ін. ; відп. ред. О. В. Зайчук] ; М-во освіти і науки України. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 397 с. : іл., табл.1Держава і право  У корзину
2З14Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. [для студ. фіз. спец. ун-тів] / [В. Ф. Коваленко, І. М. Халімонова, Н. П. Харченко, В. М. Стецюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. — 447 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
3З14Загальна та неорганічна хімія : У 2 ч. / Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. — Київ : Пед. преса, 2002-. Ч. 1 2002. — 518 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
4З14Загребельний, П. А. Я, Богдан : (сповідь у славі) : роман / П. А. Загребельний. — Київ : Дніпро, 1984. — (Серія ”Романи і повісті”; …). [Кн. 2] : Закінчення, 1984. — 285 с. — (…; № 8). * *1Художня література  У корзину
5З14Загоскин, М. Н. Аскольдова могила ; Кузьма Рощин ; Вечер на Хопре : повести / М. Н. Загоскин ; [коммент. О. А. Кузьменко и др.]. — Киев : Дніпро, 1990. — 429, [2] с. * *1Художня література  У корзину
6З14Загальна психологія: хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ. - Київ : Каравела, 2007. - 640 с.1Психологія  У корзину
7З14Загребельний, П. А. Роксолана : роман. У 2 кн. Кн. 1. Вознесіння / Павло Загребельний. — Харків : Фоліо, 2003. - 382 с. - (Література).0Художня література  У корзину
8З14Загребельний, П. А. Я, Богдан : (сповідь у славі) : роман / П. А. Загребельний. — Київ : Дніпро, 1984. — (Серія ”Романи і повісті”; …). [Кн. 1] : Початок, 1984. — 287 с. — (…; № 7). * *1Художня література  У корзину
9З14Загальна фізика для біологів : зб. задач : навч. посіб. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 240 с.1Природничі науки  У корзину
10З14Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Юрінком Інтер, 2015. — 565 с.5Держава і право  У корзину
1234567891011121314151617