Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З13Завгородний, В. П. Бухгалтерский учет в Украине : [учеб. пособие для студентов вузов]. — 4-е изд., доп. и перераб. — Киев : А.С.К., 1999. — 863 с. : табл.2Економіка  У корзину
2З13З Латвійського берега : мала антол. латиської поезії у пер. Ю. Завгороднього / [упоряд., пер. з латис., біогр. довідки Ю.Завгороднього]. — Львів : Кальварія, 2007. — 463 с. : портр.1Художня література  У корзину
3З14Загребельний, П. А. Думки нарозхрист, 1991-1997. - Київ : Вид. дім "KM Academia", 1998. - 129 с.1Філологічні науки  У корзину
4З14Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. [для студ. фіз. спец. ун-тів] / [В. Ф. Коваленко, І. М. Халімонова, Н. П. Харченко, В. М. Стецюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2012. — 447 с. : іл.2Природничі науки  У корзину
5З14Загальна фізика для біологів : зб. задач : навч. посіб. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 240 с.1Природничі науки  У корзину
6З14Загорний, І. А. Нариси української історіографії. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – 240 с.7Історія  У корзину
7З14Загребельний, П. А. Дума про невмирущого. Історія недокінченого життя. - Київ : Веселка, 1978. - 159 с.1Художня література  У корзину
8З14Загородний, А. Г. Введение в физику плазмы / А. Г. Загородний, О. К. Черемных. - Киев : Наук. думка, 2014. - 696 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
9З16Заєць, О. В. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Олена Заєць ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 236, [1] с. : іл. ^3Культура. Наука. Освіта  У корзину
10З16Заєць, О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. - 185 с.4Держава і право  У корзину
1234567891011