Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 198 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З12Заболотний, Д. І. Вушні шуми : [посібник] / Д. І. Заболотний, О. Ом. Кіцера, О. Ол. Кіцера ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Київ : Логос, 2009. — 66 с. : іл.0Медицина  У корзину
2З12Заболотна-Місецька, Л. М. Singt mit! : [збірка пісень]. - Вінниця : Книга-Вега, 2012. - 64 с. - (німецькою мовою). *1Художня література  У корзину
3З12Заблоцька, О. С. Формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей / О. С. Заблоцька ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир : ЖНАЕУ, 2011. — 423 с. *1Природничі науки  У корзину
4З12Заграй, Я. М. Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми / Я. М. Заграй, О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко ; [за ред. Я. М. Заграя] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Київ : КНУБА, 2009. — 275 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5З13Завжди і у всьому залишатися собою : штрихи до літ. портр. Йосипа Струцюка / [упоряд. В. В. Бабій і В. В. Царюченко]. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 386 с. : іл. *1Філологічні науки  У корзину
6З13Завдання для практичних занять з математичного аналізу / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010-. Ч. 2 : [уклад. Т. І. Звоздецький, О. О. Карлова, В. В. Михайлюк], 2012. — 134 с. *1Природничі науки  У корзину
7З13Завальнюк, А. Х. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець. — Одеса : Астропринт, 2009. — 255, [1] с. : табл., [8] арк. іл.1Держава і право  У корзину
8З13Завгородний, В. П. Бухгалтерский учет в Украине : [учеб. пособие для студентов вузов]. — 4-е изд., доп. и перераб. — Киев : А.С.К., 1999. — 863 с. : табл.2Економіка  У корзину
9З13Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2001. — 158 с. : табл.1Економіка  У корзину
10З14Загребельний, П. А. Думки нарозхрист, 1991-1997. - Київ : Вид. дім "KM Academia", 1998. - 129 с.0Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920