Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З11З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко / НМІУДСВ. - Київ : Фенікс, 2016. - 48 с.3Історія  У корзину
2З12Забашта, Л. В. Київська гора : вірші та поема / Л. В. Забашта. — Київ : Рад. письменник, 1982. — 183 с. : іл. * *1Художня література  У корзину
3З12З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і докум. журн. / засн.: Голов. редкол. наук.-докум. серії кн. ”Реабілітовані історією”, Від. по розробці архівів ВУЧК-ГПУ-НКВС-КДБ; співзасн.: Ін-т історії НАН України [та ін.]. — Київ ; Харків, 1994-. 2017: № 1 (47).1Історія  У корзину
4З12Заброцький, М. М. Вікова психологія : Навч. посібник / М.М. Заброцький ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [Відп. ред. А.В.Орєхов]. — Київ, 1998. — 89 с.1Психологія  У корзину
5З12Заболотний, Д. І. Вушні шуми : [посібник] / Д. І. Заболотний, О. Ом. Кіцера, О. Ол. Кіцера ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Київ : Логос, 2009. — 66 с. : іл.1Медицина  У корзину
6З12Забужко, О. Шевченків міф України : спроба філос. аналізу / Оксана Забужко. — 4-те вид. — Київ : Факт, 2009. — 146 с. — (Висока полиця). * *1Філологічні науки  У корзину
7З12Заграй, Я. М. Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко- і біосистеми / Я. М. Заграй, О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко ; [за ред. Я. М. Заграя] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Київ : КНУБА, 2009. — 275 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
8З13Завальнюк, А. Х. Отрути та отруєння: судово-медичний аспект / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець. — Одеса : Астропринт, 2009. — 255, [1] с. : табл., [8] арк. іл. * *1Держава і право  У корзину
9З13Завгородний, В. П. Бухгалтерский учет в Украине : [учеб. пособие для студентов вузов]. — 4-е изд., доп. и перераб. — Киев : А.С.К., 1999. — 863 с. : табл.2Економіка  У корзину
10З14Загребельний, П. А. Думки нарозхрист, 1991-1997. - Київ : Вид. дім "KM Academia", 1998. - 129 с.1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617