Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З91Зуб, В. Я. Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук : навч. посіб. [для студ. хім. спец. вищ. навч. закл.] / В. Я. Зуб, В. М. Амірханов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2012. — 271 с. : іл., табл.4Природничі науки  У корзину
2З91Зубарь, В. М. Херсонес Таврический и Римская империя : Очерки воен.-полит. истории / В.М. Зубарь ; Нац. АН Украины. Ин-т археологии ; [Отв. ред. А.С.Русяева]. — Киев : Киев. Акад. Евробизнеса, 1994. — 179 с. : ил. — (Золотой скиф). * *1Історія  У корзину
3З93Олег Зуєвський : «Я входжу в храм…» : Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біогр. / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». — Київ, 2007. — 839 с. : портр., [8] арк. кольор. іл.3Художня література  У корзину
4З95ƩƳMПОƩІОΝ : зустрічі з Валентином Сильвестровим / [Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”, Києво-Могил. бізнес шк., Центр європ. гуманіт. дослідж. ; упоряд.: А. Вайсбанд, К. Сігов ; пер. укр. В. Богуславська ; літ. ред. В. Богуславська, Я. Вестель, Ю. Кащенко]. — Київ : Дух і літера, 2013. — XX, 402 с., [8] арк. фот. + 1 електрон. опт. диск.1Мистецтво  У корзину
5З96Зыбцев, В. Н. Социология религии : учеб. пособие / В. Н. Зыбцев, Е. В. Попова, В. Ю. Попов. — Донецк : Дмитренко Л. Р., 2008. — 170 с. : ил., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
6З98Зюков, Б. Б. На сцене и экране - Леся Украинка. - Киев : Мистецтво, 1987. - 237 с.1Мистецтво  У корзину
7З99Іван Андрійович Зязюн : Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. - 229 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617