Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 198 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З43Звичайна, О. Страх : роман : у 2 т. / Олена Звичайна. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1957-. Т. 1 : 1957. — XXIV, 360 с.0Художня література  У корзину
2З43Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : док.-худож. дилогія / [упоряд. І. В. Малінкін, М. А. Мелешко, О. С. Рибка ; голов. ред. В. В. Пасак]. — Фастів : Поліфаст, 2008. — 527 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3З43Звичайна, О. Страх : роман : у 2 т. / Олена Звичайна. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1957-. Т. 2 : 1958. — 420 с.0Художня література  У корзину
4З44Збарський, В. К. Основи підприємництва та бізнесу : курс лекцій з дисципліни ”Основи підприємництва та бізнесу” для студентів спец. 7.050201 ”Менеджмент орг.” / В. К. Збарський ; М-во культури і мистецтв України, Держ акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — Київ : ДАКККіМ, 2004. — 321 с. : іл., табл. ^5Економіка  У корзину
5З45Згуровский, М. З. Основы вычислительного интеллекта / М. З. Згуровский, Ю. П. Зайченко ; М-во образования и науки Украины, НАН Украины, Ин-т приклад. систем. анализа. — Киев : Наук. думка, 2013. — 406, [1] с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
6З45Згуровський, М. З. Тернистий шлях до відродження : ст. та інтерв’ю / М. З. Згуровський. — Київ : Генеза, 2010. — 368 с. : іл. — (Бібліотека газети ”Дзеркало тижня”). *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7З46Здоровьесберегающие разминки на уроке / под ред. В. А. Лыковой. – Київ : Дельта, 2007. – 62 с. – (Серия «Педагогическая психотерапия»).6Культура. Наука. Освіта  У корзину
8З47Зейкан, Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / Я.П.Зейкан. — Вид. 2-е. — Київ : КНТ, 2006. — 600 c.1Держава і право  У корзину
9З48Зеленський, С. Є. Багатофотонні переходи : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-ту", 2010. - 71 с.1Природничі науки  У корзину
10З48Зелев, С. П. Оптика електронно-променевих приладів : навч. посіб. / С. П. Зелев, Л. С. Рабоча, І. О. Шпетний. — Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. — 207 с. : іл., табл. *1Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920