Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З57Зеркалов, Д. В. Борьба с сектантством : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. — Киев : Наук. світ, 2008. — 176 с. — (Духовная безопасность; Кн. 6).1Релігія  У корзину
2З58Зернецький, П. В. Англійська мова для правників : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П.В. Зернецький, М.В. Орлов. - Київ : Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 182 с.2Філологічні науки  У корзину
3З59Зигесар, Сесиль фон. Сплетница : Ты – всё, что я хочу. — Харьков : Фолио, 2009. — 249, [1] с.0Художня література  У корзину
4З61Зевако, В. І. Старослов’янська мова : практ. заняття з графіки та фонетики. - Тернопіль, 2003. - 95 с.1Філологічні науки  У корзину
5З62Зимові українські святки : інформ. матеріал / М-во культури і туризму України, Держ. агенція промоції культури. - [Київ], 2010. - 20 с.14Культура. Наука. Освіта  У корзину
6З62Зима, О. Г. Конспект лекцій ”Організація міжнародного туризму” з навчальної дисципліни ”Організація туризму” / Зима О. Г., Дехтяр Н. А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Харків : Вид-во ХНЕУ, 2008. — 238 с. : іл., табл.2Економіка  У корзину
7З63Зінченко, Ю. І. Кримські татари : Іст. нарис / Ю. І. Зінченко ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. — 205 с.2Історія  У корзину
8З63Зинькевич, Е. С. Концерт и парк на крутояре... : Киев музыкальный XIX – начала XX ст. / Елена Зинькевич. — [Киев] : Дух і літера, 2003. — 309 с., [4] л. фотоил. ***1Мистецтво  У корзину
9З63Зіновіїв, Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / Підгот. тексту І.П.Чепіги ; Вступ. ст. В.П.Колосової та І.П.Чепіги ; Іст.-літ. комент. В.П.Колосової ; АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — Київ : Наук. думка, 1971. — 389, [2] с. — (Пам’ятки української мови XVII-XVIII ст. Серія художньої літератури). * *1Художня література  У корзину
10З67Златопільський, С. М. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції та українське місце в Європі : (Етнол. дослідж. на матеріалах термінів k-kt-kd) : міжнар. рокові Трипілля (1993 р.) присвячується. – Київ, 1994. – 64 с. - (Бібліотека українця; № 5-8 [Пшениця в історії України]).2Історія  У корзину
1234567891011121314151617