Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 108 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З91Зуб, І. В. Остап Вишня : нарис життя і творчості. - Київ : Дніпро, 1989. - 239 с. - (Літературний портрет).1Філологічні науки  У корзину
2З91Зубков, М. Г. Новітній російсько-український, українсько-російський словник та граматичний коментар : 50000 слів. - Харків : Торсінг, 2003. - 688 с. ^1Філологічні науки  У корзину
3З91Зуб, В. Я. Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук : навч. посіб. [для студ. хім. спец. вищ. навч. закл.] / В. Я. Зуб, В. М. Амірханов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2012. — 271 с. : іл., табл.4Природничі науки  У корзину
4З93Зуєвський, О. Й. Кассіопея ; Парафрази : поезії. - Київ : Б-ка журн. "Дніпро", 1993. - 127 с. 1Художня література  У корзину
5З93Олег Зуєвський : «Я входжу в храм…» : Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біогр. / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». — Київ, 2007. — 839 с. : портр., [8] арк. кольор. іл.2Художня література  У корзину
6З95ƩYMПOƩION : Зустрічі з Валентином Сильвестровим : [багатовимірний портрет композитора] / упоряд. А. Вайсбанд, К. Сігов. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 424 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
7З98Зюков, Б. Б. На сцене и экране - Леся Украинка. - Киев : Мистецтво, 1987. - 237 с.1Мистецтво  У корзину
8З99Іван Андрійович Зязюн : Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. - 229 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011