Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З41Зборовська, Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. - Київ : Академвидав, 2003. - 392 с. - (Альма-матер).2Філологічні науки  У корзину
2З41Збенович, В. Г. Поселение Бернашевка на Днестре : (к происхождению трипол. культуры) / Збенович Владимир Гецелевич ; АН УССР, Ин-т археологии. — Киев : Наук. думка, 1980. — 179 с. — (Археология). * *1Історія  У корзину
3З41Збітнєв, Ю. І. Знак зодіаку / [Пер. з рос. Н.Замоцна]. — Київ : ЗАТ Вид. дім «Княгиня Ольга», 2005. — 398, [1] с. : іл., [16] арк. іл.3Художня література  У корзину
4З41Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 19. Серія "Державне управління". Вип 307. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. - Маріуполь, 2018. - 164 с.1Держава і право  У корзину
5З41Зборовська, H. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. — [Львів : Центр гуманіт. досліджень ЛНУ ім. Франка], [1999]. — 336 с.1Філологічні науки  У корзину
6З41Збірка Галини Горюн Левицької / [упоряд.: Г. Левицька, Д. Зельська Даревич ; ред.: А. Палагнюк ; пер. англ. Д. Зельська Даревич, Д. Дмитриків (передм.)]. — Київ : Родовід, 2006. — 131 с. : кольор. іл. — (Серія «Культурна спадщина України». Каталоги музейних та приватних колекцій).1Мистецтво  У корзину
7З41Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 11. - Кам’янець-Подільський,2018. - 83 с.1Філологічні науки  У корзину
8З41Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. / О. Д. Борисенко, Ю. С. Мішура, В. М. Радченко, Г. М. Шевченко. - Київ : Техніка, 2007. - 254 с.1Природничі науки  У корзину
9З41Зберегти сім’ю : практ. посіб. із соц. роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / Представництво благод. орг. «Надія і житло для дітей» в Україні ; [авт.-упоряд. Мороз О. М. та ін.]. — Київ : ЕКМО, 2008. — 159 с. : іл., табл. * *2Економіка  У корзину
10З43Звітність підприємств : завдання для поточн. контролю знань студентів спец. 051 ”Економіка” напряму підготов. 6.030504 ”Економіка підприємства” ДФН і ЗФН / Центр. спілка спожив. товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Куцик П. О., Чабанюк О. М., Полянська О. А.]. — Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. — 371 с. : табл.1Економіка  У корзину
1234567891011121314151617