Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 42 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж87Жулинський, М. Г. Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям. - Київ : Либідь, 2011. - 1150 с. : іл.40Філологічні науки  У корзину
2Ж87Жулинський, М. Г. Слово і доля : Навч. посіб. : [аналіз творчості яскравих укр. письменників] — Київ : А.С.К., 2002. — 640 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
3Ж87Жулинський, М. Г. Віктор Ющенко. Випробування владою / М. Жулинський, О. Сліпушко. - Харків : Фоліо, 2005. - 415 с. - (історичне досьє).1Політика  У корзину
4Ж87Жулинський, М. Г. Заявити про себе культурою : Тези трибунні, позатрибунні, а також роздуми й сповіді за парадною завісою. - Київ : Генеза, 2001. - 680 с. : іл.2Філологічні науки  У корзину
5Ж87Жулинский, Н. Г. Человек в литературе : обществен. ценности и проблема худож. характера. – Киев : Наук. думка, 1983. – 303 с.1Філологічні науки  У корзину
6Ж91Журба, О. І. Київська археографічна комісія 1843-1921 : Нарис історії діяльності / О.І. Журба ; АН України. Археографіч. комісія. Ін-т укр. археографії. — Київ : Наукова думка, 1993. — 184, 3с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика). * *1Історія  У корзину
7Ж91Журавков, В. В. Спалах : філос.-лір. віршов. нариси. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 60 с.9Художня література  У корзину
8Ж91Жур, П. В. Труди і дні Кобзаря : Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / вступ. ст. М. М. Плав’юка. - Київ : Дніпро, 2003. - 520 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).1Філологічні науки  У корзину
9Ж91Журба, М. А. Військово-оборонні громадські об’єднання в Україні (20-ті – 30-ті роки XX ст.) / М. А. Журба, А. С. Яшанов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 281 с. 1Історія  У корзину
10Ж92Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 19 берез. 2020р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вища шк. економіки та менеджменту сусп. упр. в Братиславі ; [редкол.: А. А. Мазаракі та ін.]. — Київ : КНТЕУ, 2020. — 231 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345