Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж87Жулинський, М. Г. Віктор Ющенко. Випробування владою / М. Жулинський, О. Сліпушко. - Харків : Фоліо, 2005. - 415 с. - (історичне досьє).1Політика  У корзину
2Ж87Жулинський, М. Г. Заявити про себе культурою : Тези трибунні, позатрибунні, а також роздуми й сповіді за парадною завісою. - Київ : Генеза, 2001. - 680 с. : іл.2Філологічні науки  У корзину
3Ж87Жулинский, Н. Г. Человек в литературе : обществен. ценности и проблема худож. характера. – Киев : Наук. думка, 1983. – 303 с.1Філологічні науки  У корзину
4Ж91Жур, П. В. Шевченківський Київ. - Київ : Дніпро, 1991. - 287 с.1Філологічні науки  У корзину
5Ж91Журавков, В. В. Спалах : філос.-лір. віршов. нариси. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 60 с.50Художня література  У корзину
6Ж91Журавльов, Д. В. Іван Мазепа. - Харків : Фоліо, 2015. - 63 с. ^3Історія  У корзину
7Ж91Жур, П. В. Труди і дні Кобзаря : Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / вступ. ст. М. М. Плав’юка. - Київ : Дніпро, 2003. - 520 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету). ^2Філологічні науки  У корзину
8Ж91Журба, М. А. Військово-оборонні громадські об’єднання в Україні (20-ті – 30-ті роки XX ст.) / М. А. Журба, А. С. Яшанов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 281 с. 2Історія  У корзину
9Ж97Жюлиа, Дидье. Философский словарь : пер. с фр. – Москва : Междунар. отношения, 2000. – 544 с. 1Філософські науки  У корзину
123