Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 42 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж74Життя і смерть Редактора : кн. пам’яті Б. Дерев’янка : [про першого ред. газ. ”Вечерняя Одесса”] / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л. Г. Бурчо]. — Одеса : Прес-кур’єр, 2015. — 349, [2] с. : іл., [8] арк. фотоіл. — (Золоті імена української журналістики; вип. 5).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ж76Жлуктенко, Ю. О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю. О. Жлуктенко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Наук. думка, 1990. — 173 [2] с. * *1Філологічні науки  У корзину
3Ж76Жлуктенко, Ю. О. Вступ до германського мовознавства : підручник для студентів / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. - Київ : Вища шк., 1974. - 158 с.1Філологічні науки  У корзину
4Ж79Жолтовський, П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ-ХVІІІ ст. - Київ : Наук. думка, 1983. - 179 с.2Мистецтво  У корзину
5Ж79Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / [ред. О.М.Належита]. — Київ : Либідь, 2002. — 151 с. : іл., табл.1Філософські науки  У корзину
6Ж79Жоль, К. К. Соціологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Голов. ред. Т.В.Ковтуненко]. — Київ : Либідь, 2005. — 438, [1] с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
7Ж79Жоль, К. К. Философия и социология права : учеб. пособие. - Киев : Юринком Интер, 2000. - 480 с. - (Библиотека "Studiorum").1Держава і право  У корзину
8Ж83Жужгина-Аллахвердян, Т. Н. Французский романтизм 1820-х годов: структура мифопоэтического текста / Т.Н.Жужгина-Аллахвердян ; М-во образования и науки Украины, Нац. гор. ун-т. — Днепропетровск : НГУ, 2008. — 279 с.2Філологічні науки  У корзину
9Ж86Жуковський, А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський ; [передм., упоряд., комент. Ю.Іванченка]. — Київ : Мистецтво, 1997. — 302, [1] с. : іл., фот., [8] арк. фот. — До 400-річчя від дня народження П.Могили3Релігія  У корзину
10Ж87Жулинський, М. Г. Із забуття - в безсмертя : (сторінки призабутої спадщини). - Київ : Дніпро, 1990. - 447 с.1Філологічні науки  У корзину
12345