Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 42 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж66Живемо в демократії : плани уроків з питань Освіти для демократичного громадянства та Освіти прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів / Ролф Голлоб [та ін. ; пер. з англ., наук. редагування та адаптація: О. В. Овчарук ; заг. ред.: Р. Голлоб, П. Крапф]. — Київ : НАДУ : Рольф Голлоб : Петер Крапф, 2009. — 210 с. : іл., табл. — (ОДГ/ОПЛ; т. 3). (vf)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ж67Живопис ХІХ – початку XX століття : [каталог / редкол.: Л. В. Толстова (голова) та ін.]. — Київ : Майстер книг, 2012. — [127] с. - (Колекція НХМУ, вип. № 2).2Мистецтво  У корзину
3Ж70Жижек, Славой. Погляд скоса: вступ до Жака Лакана крізь популярну культуру : [оригін. і глибока психол. інтерпретація творів детектив. жанру : фільми амер. реж. А. Хичкока] / Славой Жижек ; [пер. з англ. М. Тсомпаніс, С. Антонюк]. — Львів : Каменяр, 2007. — 187, [1] с. : іл. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Ж71Животко, А. Українське Подоння / Аркадій Животко ; [упорядкув. О. Лавер, А. Ребрика ; передм. та примітки Л. Белея ; наук. ред. Л. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ українистики ім. М. Мольнара. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 139, [3] с. : іл. — (Ucrainica: ad fontes; кн. 4). * *1Історія  У корзину
5Ж72Жиляєв, І. Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г. — Київ : Нора-Друк, 2011. — 108, [1] с. (vf) * *3Держава і право  У корзину
6Ж72Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку XXI століття : Зб. нарисів / [Упоряд. В.В. Сирота, Л.П.Урманова]. — Київ : Просвіта, 2001. — 519 с. : іл. * *1Політика  У корзину
7Ж72Жінки в політиці: міжнародний досвід для України : За матеріалами міжнар. наук. семінару, Київ, НаУКМА, 7 жовт. 2005 р. : Зб. наук. ст. / За заг. ред. Я.Свердлюк та С.Оксамитної. — Київ : Атіка, 2006. — 271 с. : іл., табл.2Політика  У корзину
8Ж72Жиленко, І. В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври ХІ-ХІІІ ст. - Київ : Києво-Печер. лавра, 1995. - 84 с.1Історія  У корзину
9Ж74Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 16 : матеріали Міжнар. наук. конф., 6-8 трав. 2010 р., м. Дрогобич. - Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. - 558 с.1Філософські науки  У корзину
10Ж74Життя етносу : Соціокульт. нариси / [Попов Б.В., Ігнатов В.О., Степико М.Т. та ін. ; Голов ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 1997. — 238, [1] с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
12345