Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е68Энциклопедия безопасности авиации / под ред. Н. С. Кулика. - Київ : Техніка, 2008. - 1000 с. : ил.5Техніка  У корзину
2Е69Еритропоез у дітей у нормі та при патології : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / [Г. С. Сенаторова та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Харк. нац. мед. ун-т. — Вінниця : Нова Книга, 2010. — 85 с. : іл., табл.1Медицина  У корзину
3Е70Еременко, В. Н. Избранные труды. Воспоминания : к 100-летию со дня рождения / В. Н. Еременко ; [редкол.: Ю. В. Найдич (отв. ред.) и др. ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича]. — Киев : Наук. думка, 2011. — 663 с. : ил., табл., [12] л. ил., [1] л. портр.1Природничі науки  У корзину
4Е71Эрлахер-Фаркас, Барбара. Монодрама : Исцеляющая встреча : От психодрамы к индивидуальной терапии / Барбара Эрлахер-Фаркас, Кристиан Йорда ; [Пер. с нем. Н.Кушнира]. — Киев : Ника-Центр : Эльга, 2004. — 288 с. : ил.1Психологія  У корзину
5Е74Ермолова, В. И. Мужские прогулки : повесть ; Планета Вода : роман / В. И. Ермолова. — Киев : Днипро, 1990. — 542, [2] с. : портр. * *1Художня література  У корзину
6Е78Ерофалов, Б. Л. Глаss архитектуры / Борис Ерофалов. — Киев : А+С, 2009. — 366, [1] с. : ил.1Мистецтво  У корзину
7Е86"Есть три эпохи у воспоминаний..." : К. Хохлов, В. Нелли, Н. Соколов, Д. Боровский / [сост. Гринишина М. А.] - Киев : Альтерпресс, 2001. - 308 с. - (Театр и судьбы).1Мистецтво  У корзину
8Е86Естетика : [Підруч. для студентів гуманіт. спец. вищ. навч. закл.] / Л.Т.Левчук, В.І.Панченко, О.І.Оніщенко, Д.Ю.Кучерюк ; За заг. ред. Л.Т.Левчук. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Вища шк., 2005. — 428, [3] с.2Філософські науки  У корзину
9Е88Етнографія України : [Навч. посібник для студентів іст. фак. вузів] / [Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф. та ін.] ; За ред. С.А.Макарчука. — Львів : Світ, 1994. — 517, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
10Е88Етимологічний словник української мови : у 7 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1983-. — (Словники України). Т. 6 : У–Я / [уклад. Г. П. Півторак та ін. ; ред. тому Т. Б. Лукінова, Г. П. Півторак, О. Б. Ткаченко], 2012. — 565, [1] с.30Філологічні науки  У корзину
12345678910