Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 79 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е70Єржабкова, Бланка. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна», 1941-1944 : у світлі нім. док. : пер. з нім. — Київ : Наук. думка, 2008. — 269 с. : іл., табл. — (Проект «Наукові переклади»).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Е70Еременко, В. Н. Избранные труды. Воспоминания : к 100-летию со дня рождения / В. Н. Еременко ; [редкол.: Ю. В. Найдич (отв. ред.) и др. ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича]. — Киев : Наук. думка, 2011. — 663 с. : ил., табл., [12] л. ил., [1] л. портр.1Природничі науки  У корзину
3Е74Єрмоленко, В. Оповідач і філософ : Вальтер Беньямін та його час. — Київ : Критика, 2011. — 279 с. : іл. 1Філософські науки  У корзину
4Е74Єрмоленко, В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. - 480 с. ^1Політика  У корзину
5Е78Ерофеев, В. В. В лабиринте проклятых вопросов : [лит.-крит. статьи]. - Москва : Сов. писатель, 1990. - 448 с.1Філологічні науки  У корзину
6Е86"Есть три эпохи у воспоминаний..." : К. Хохлов, В. Нелли, Н. Соколов, Д. Боровский / [сост. Гринишина М. А.] - Киев : Альтерпресс, 2001. - 308 с. - (Театр и судьбы).1Мистецтво  У корзину
7Е86Естерхазі, Петер. Жінка : пер. з угор. - Харків : Фоліо, 2010. - 185 с. - (Карта світу).1Художня література  У корзину
8Е88Етнополітична ситуація в Україні: спроби наукової інтерпретації / Ін-т соціології АН України, Центр етносоціол. та етнополіт. дослідж. - Київ, 1993. - 110 с.1Політика  У корзину
9Е90Етика і політика: проблеми взаємозв’язку / В. А. Малахов, А. Н. Єрмоленко, О. О. Кисельова та ін. - Київ : STYLOS, 2001. - 215 с.1Філософські науки  У корзину
10Е91Єфименко, О/ Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю. О. Іванченка, Н. Д. Прибєги ; передм. та прим. Т. Г. Лазоренка ; пер. з рос. В. Д. Калити. — Київ : Мистецтво, 1992. — 251, [3] с.1Історія  У корзину
12345678