Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 79 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е45Економічна теорія : навч. посіб. / під керівництвом та наук. ред. В. Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом. — Київ : Персонал, 2016. — 520 с.157Економіка  У корзину
2Е45Єкатерина (Київська; схимонахиня). Відверта розмова : духов. правда про людську душу / духов. бесіди – схимонахиня Єкатерина (Київська), поезії – Тетяна Майданович. — Київ : Криниця, 2012. — 95 с.4Релігія  У корзину
3Е45Єкельчик, С. Імперія пам’яті : російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / [авториз. пер. з англ. М.Климчука та Х.Чушак за ред. М.Климчука; ред. Я.Цимбал; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики]. — Київ : Критика, 2008. — 303 с. : іл. — (Серія «Критичні студії»).3Філологічні науки  У корзину
4Е45Екологічне право. Особлива частина : повний акад. курс : підручник / за ред. В. І. Андрейцева. - Київ : Істина, 2001. - 544 с.9Держава і право  У корзину
5Е45Економічна історія України : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. - Київ : Вид. дім "Юрид. кн.", 2004. - 456 с.2Історія  У корзину
6Е45Економіка підприємства. Кн. 1. Структура, продукція, ресурси. Ч. 1 : курс лекцій. - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 308 с.1Економіка  У корзину
7Е50Електричні властивості монокристалів германію в умовах деформаційної перебудови зонної структури : монографія / Луньов С. В., Єрмаков В. М., Назарчук П. Ф. , Удовицька Ю. А. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. - 207 с.1Природничі науки  У корзину
8Е50Елементи векторного аналізу : навч. посіб. / С. А. Кривошея, Н. В. Майко, О. В. Моторна, Т. М. Прощенко . - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 263 с.2Природничі науки  У корзину
9Е51Еліот, Томас Стернс. Котознавство від Старого Опосума : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / пер. з англ. І. Андрусяка. — Київ : Грані-Т, 2008. — 53 с. : іл. — (Серія «Дитяча іронічна поезія»). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
10Е51Елин, Е. Я. Атлас растений-индикаторов лесов Украины / Е. Я. Елин, Г. И. Мещеряков. - Киев : Урожай, 1973. - 287 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
12345678