Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е40Экономика Украины : науч. журн. М-ва экон. развития и торговли Украины, М-ва финансов Украины и НАН Украины / учредители: М-во экон. развития и торговли Украины, М-во финансов Украины, НАН Украины. — Киев, 1992-. — До 1992 г. выходил под загл.: Экономика Советской Украины. 2018: № 10, № 11-12.2Економіка  У корзину
2Е40Економічна енциклопедія : У 3 т. / [Ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) та ін.]. — Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000-. Т. 2 К (концентрація капіталу) – П (портфельний аналіз) / [Редкол.: Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін.], 2001. — 846, [1] с.1Економіка  У корзину
3Е40Экономическая социология : [Учеб. пособие для студентов вузов] / [В.Е.Пилипенко, Э.А.Гансова, В.С.Казаков и др.] ; Под ред. В.Е.Пилипенко ; Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП). — Киев, 2002. — 295 с. : табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
4Е40Економічний словник-довідник. - Київ : Femina, 1995. - 367 с. - (Nota bene).3Економіка  У корзину
5Е41Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння : навч. посіб. / Т. М. Артюх, Л. В. Черняк, Н. Б. Марчук, К. А. Піркович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 187 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
6Е45Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технологіїї : ("Недінські читання - 2014") : монографія / за наук. ред. Лук’яненко С.О., Караєвої Н.В. - Київ, 2014. - 468 с.1Економіка  У корзину
7Е45Економіка України : наук. журн. / засн.: М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во фінансів України, НАН України. — Київ, 1991-. — До 1991 р. виходив під назвою ”Економіка Радянської України” 2018: № 7, № 8.2Економіка  У корзину
8Е45Економічні задачі в Excel : [Збірник] / [Упоряд. Н.Вовковінська ; Ред. рада: М.Мосієнко та ін.]. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. — 110, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека «Шкільного світу» - Шкільний світ - Інформатика. Бібліотека).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Е45Еколого-психологічне забезпечення якості життя : наук.-метод. рек. / [Ю. М. Швалб та ін. ; за ред. Ю. М. Швалба] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 97 с. : іл., табл.1Психологія  У корзину
10Е45Екологічний атлас Києва / Київ. міськрада. Упр. охорони навколиш. природ. середовища виконав. органу Київради (Київ. міськдержадмін.); ред.-уклад. Приходько В.Ф.; авт. фотогр.: Бекешко В. та ін.— 2-е вид., допов. — Київ : ТОВ «Агентство Інтермедіа», 2006. — 1 атл. (60, [1] с., включ. обкл.) : кольор., текст, іл. 23Природничі науки  У корзину
12345678910