Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е88Етнополітична ситуація в Україні: спроби наукової інтерпретації / Ін-т соціології АН України, Центр етносоціол. та етнополіт. дослідж. - Київ, 1993. - 110 с.1Політика  У корзину
2Е88Етика в редакційному повсякденні / [Гайке Дьорренбехер та ін. ; пер. Андрій Баканов] ; Нім. пресова рада. — Київ : Акад. Укр. Преси : К. І. С. : Фонд Ф. Науманна ”За свободу”, 2010. — 227, [4] с. : іл. — (Практична журналістика).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Е88Етнонаціональний світ Придніпров’я / [С. І. Світленко та ін. ; вступ та наук. ред. С. І. Світленка]. — Харків : Панов А. М., 2018. — 167 с. : іл.1Історія  У корзину
4Е88Етнонаціональний світ Придніпров’я / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Іст. ф-т. — Дніпро : Ліра, 2019. Ч. 2 : [Етнонаціональні спільноти часів інкорпорації та модернізації / С. І. Світленко та ін.], 2019. — 215 с. : іл., табл.1Історія  У корзину
5Е88Етимологічний словник української мови : у 7 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1983-. — (Словники України). Т. 1 : А–Г / уклад.: Р. В. Болдирєв та ін., 1983. — 632 с.1Філологічні науки  У корзину
6Е88Етимологічний словник української мови : у 7 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1983-. — (Словники України). Т. 2 : Д–Копці / [Н. С.Родзевич, Т. Б. Лукінова, Н. П. Романова та ін.], 1985. — 570 с.1Філологічні науки  У корзину
7Е88Етимологічний словник української мови : у 7 т. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Наук. думка, 1983-. — (Словники України). Т. 3 : Кора–М / упоряд.: Р. В. Болдирєв та ін., 1989. — 548, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
8Е90Ефремов, И. А. Час быка / Иван Ефремов. — Ашхабад : Респ. правление об-ва ”Китап” им. Махтумкули ТССР, 1992. — 478, [2] с. : іл.1Художня література  У корзину
9Е90Етика і політика: проблеми взаємозв’язку / В. А. Малахов, А. Н. Єрмоленко, О. О. Кисельова та ін. - Київ : STYLOS, 2001. - 215 с.1Філософські науки  У корзину
10Е92Ефремов, И. А. Таис Афинская : ист. роман / И. А. Ефремов. — Харьков : Прапор, 1992. — 427, [3] с.1Художня література  У корзину
12345678910