Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е16Евріпід. Трагедії / пер. з давньогрец. А. Содомори та Б. Тена. - Київ : Основи, 1993. - 448 с.4Художня література  У корзину
2Е19Евмений, игумен. Аномалии родительской любви. - 2-е изд. - Николаев : Літопис, 2009. - 376 с.1Релігія  У корзину
3Е20Еволюція влади / Анатолій Горлов, Володимир Королюк, Сергій Лавренюк, Юліана Шевчук. — 2-е вид., допов. — Київ : Київ. правда, 2008. — 542, [9] с. : іл.1Історія  У корзину
4Е28Еґава, Хіроюкі. Японська мова: ґендерний аспект : навч. посіб. для читання. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 140 с.4Філологічні науки  У корзину
5Е28Еґава, Х. Навчальний словник японських культурологічних термінів / Х. Еґава, О. Кобелянська, Ю. Федотова. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 340 с. * *5Філологічні науки  У корзину
6Е28Еґава, Х. Збірник японських лінгвокультурологічних текстів для читання та перекладу / Еґава Х., Кобелянська О., Філонова В. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. - 186 с.1Філологічні науки  У корзину
7Е35Экология города : учебник для студентов ВНЗ / под ред. Стольберга В. Ф. - Киев : Либра, 2000. - 464 с.1Природничі науки  У корзину
8Е40Экосистема взморья украинской дельты Дуная : [сборник] / [Александров Б.Г., Зайцев Ю.П., Воробьева Л.В. и др.] ; Одес. фил. Ин-та биологии юж. морей НАН Украины ; [Отв. ред. Л.В.Воробьева]. — Одесса : Астропринт, 1998. — 329 с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
9Е40Економічна енциклопедія : У 3 т. / Ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) та ін. — Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000-. Т. 3 П (поручництво) – Я (японський центр продуктивності) / Редкол.: Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін., 2002. — 951, [1] с.1Економіка  У корзину
10Е40Економічна енциклопедія : У 3 т. / [Ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) та ін.]. — Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2000-. Т. 1 А (абандон) – К (концентрація виробництва) / [Редкол.: Мочерний С.В. (відп. ред.) та ін.], 2000. — 863 с.1Економіка  У корзину
12345678910