Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д43Дзюба, І. М. Починаймо з поваги до себе : Статті, доповіді. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2002. — 57, [1] c.1Політика  У корзину
2Д43Дзюба, І. М. З криниці літ. У 3 т. Т. 2. - Київ : Обереги ; Гелікон, 2001. - 848 с. : іл. - (Українська модерна література).4Філологічні науки  У корзину
3Д43Іван Дзюба - талант і доля : біобібліогр. нарис / бібліогр.-уклад. Т. М. Заморійна ; Нац. парлам. б-ка України. — Київ : ВАТ ”Вид-во ”Київ. правда”, 2005. — 118 с. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип.7).1Філологічні науки  У корзину
4Д43Дзюба, І. М. Спогади і роздуми на фінішній прямій : [мемуари] / Іван Дзюба ; вступ. ст. М. Г. Жулинського. — Київ : Криниця, 2008. — 926 с. : іл., портр.2Філологічні науки  У корзину
5Д43Дзюба, І. М. Микола Хвильовий: «азіятський ренесанс» і «психологічна Европа» : [Інавґураційна лекція Почес. професора Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2005 p.]. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005. — 47 с.1Філологічні науки  У корзину
6Д43Дзюба, І. М. Порнократія на марші : статті, фейлетони, памфлети. - Київ : Смолоскип, 2007. - 96 с.2Художня література  У корзину
7Д43Дзюбик, С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2008. — 491 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
8Д44Дивовижність : зб. студ. творчості / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; [голов. ред.: Михайлова Тетяна ; упоряд.: Грицюк О. А., Русаков С.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. — 215 с. : іл.1Художня література  У корзину
9Д44Диба, А. Г. Сподвижники : Леся Українка у колі соціал-демократів. — Київ : Основні цінності, 2003. — 169, [1] с. : іл., [16] арк. іл. — (Спадщина; Кн.22).1Філологічні науки  У корзину
10Д44Діденко, С. В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків : (навч. посіб.) / С. В. Діденко ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — Київ : Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2003. — 321 с. : іл., табл.1Психологія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223