Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д36Дергачов, О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація / О. П. Дергачов ; НАН України, Ін-т політ. і етнанац. досліджень ім. І. Ф.Кураса. — Київ : Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф.Кураса НАН України, 2009. — 494, [1] с. : табл.2Політика  У корзину
2Д36Державне право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб. / Б. В. Калиновський [та ін. ; за заг. ред. О. Я. Лапки] ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ : КНТ, 2012. — 526 с. : іл., табл.1Держава і право  У корзину
3Д36Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. - Київ : Арістей, 2009. - 128 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Д36Дерріда, Жак. Привиди Маркса : Держ. заборгованості, робота скорботи та новий Інтернаціонал / Ж. Дерріда ; Ред. Кулішенко Ю. ; Пер. з фр. Донченка І. — Харків : Око, 2000. — 271, [1] с.1Філософські науки  У корзину
5Д36Дерида, Жак. Письмо та відмінність / Пер. з фр. В.Шовкун ; Наук. ред. пер. О.Шевченко. — Київ : Основи, 2004. — 600, [2] с. — (Пост. Модерн. Текст).1Філософські науки  У корзину
6Д36Державні фінанси : теорія і практика перехід. періоду в Центр. Європі : пер. з англ. / за ред. Ю.Немеца, Ґ.Райта. — Київ : Основи, 1998. — 542 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
7Д37Деснянський екологічний коридор : [про структуру Нац. природ. парку ”Подесіння”] / [Василюк О. та ін.] ; під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної ; Нац. екол. центр України. — Київ : НЕЦУ, 2010. — 163, [4] с. : іл., табл., [10] арк. фотоіл. — (Проект ”Розвиток Деснянського коридору як частини національної екологічної мережі України”).1Природничі науки  У корзину
8Д38Детская Библия : Библейс. рассказы в картинках / Арапович Б., Маттелмяки В. 10-е изд. — Стокгольм, 1990. — 541 с. : цв. ил.1Релігія  У корзину
9Д38Детство в христианской традиции и современной культуре : Успенские чтения / по благословению Митрополита Киев. и всея Украины Владимира ; [сост. К. Сигов]. — Киев : Дух і літера, 2012. — 575 с. : ил.1Філософські науки  У корзину
10Д38Детская Библия : Библейс. рассказы в картинках / Арапович Б., Маттелмяки В. — Киев : [Ин-т перевода Библии : Укр. Библейское О-во], 1996. — 541 с. : цв. ил.1Релігія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223